Hvorfor er det dugg på utsiden av glasset?

Dugg på utsiden av glasset kan forekomme. Vanlige årsaker er:

  • Den relative fuktigheten på stedet. Jo høyere fuktighet, dess større risiko for kondens/dugg.
  • Rutens U-verdi eller isoleringsevne. Jo bedre ruten isolerer desto mindre varme tilføres den ytre ruten. Den får da kaldere overflate og risikoen for dugg på utsiden øker.
  • Temperaturen i rommen innenfor.
  • Avskjerming, dvs at varmen fra ruten ikke kan stråle fritt mot himmelrommet.

Utvendig dugg skyldes ikke feil på ruten.