Brukerveiledning for reklamasjonsskjema

Her er en brukerveiledning for registrering av reklamasjoner.

 

 

Før reklamasjon registreres skal innmelder ta en vurdering om vilkår og frister for å reklamere er til stede.

 

Innmelder bekrefter å akseptere de forutsetninger som legges til grunn for å reklamere.

 

NorDan AS benytter underleverandør på bl.a. glass og på transport.
Eventuelle feil må dokumenteres som bevis for at NorDan AS kan videreføre kostnadene til det firma som er ansvarlig for mangel eller skade.

 

Alle felt markert med stjerne må fylles ut for at reklamasjonsskjema tillates sendt.
Disse feltene anser NorDan som nødvendige for å kunne foreta en korrekt vurdering av innmeldt mangel.
Felt uten stjerne kan fylles ut etter behov.

Fyll ut kundenummer. Er du alt registrert kommer resten av info opp av seg selv. Ikke registrert, fyll ut alle punkter med (*) bak.

Definisjon: «Med forbruker menes en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet» (forbrukerkjøpsloven).

Beskrivelse skal vise til type produkt, til antall enheter med mangler og ikke minst beskrive nøyaktig det som oppfattes som mangel.

Har du som kunde forslag til løsning vil dette bli vurdert.

Det er to måter å knytte vedlegg til en sak på:

1. Laste opp fra en datamaskin.


Trykk på «Bla gjennom»


Dobbeltklikk på ønsket dokument/fil


Trykk på «Last opp vedlegg»

2. Trekke inn vedlegg direkte fra skjerm


Hold markør over datafil og trykk inn venstre museknapp mens du drar dokumentet over og slipper dette i område markert grått.


Trykk deretter på «Last opp vedlegg»

 

Når reklamasjon er sendt går denne automatisk til nærmeste NorDan saksbehandler. Innen 3 dager får du respons på innmelding

 

Får du denne melding betyr det at et eller flere obligatoriske felt ikke er fylt ut.
Trykk på «OK», så kommer du til felt der data mangler.
Fyll ut og send på nytt.