Garanti og reklamasjonsrett

NorDan`s reklamasjonsbestemmelser følger:

NS8409:2008/kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven

NorDan Garanti – Svanemerkede produkt

  • Inntil 10 år etter vilkår i garantibeskrivelse. 

Dersom det foreligger mangel ved produktet eller varen ikke samsvarer med hva som er avtalt, må reklamasjon snarest mulig fremsettes innen de frister som fremgår i garanti- og reklamasjonsvilkår.

Forbrukerkjøpsloven sier: «fristen for å reklamere kan aldri være kortere enn to måneder» og at reklamasjon må framsettes «innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen».
I praksis vil dette normalt si at en mangel må meldes senest innen to måneder etter at forbruker overtok varen.
Reklamasjonsretten gjelder for feil som oppstår innen 5 år etter levering og som ikke skyldes manglende vedlikehold eller feil bruk.

NS8409:2008 (for kunder med organisasjonsnummer) sier at synlig mangel senest skal meldes «før byggevarene tas i bruk». For andre mangler innen 14 dager etter at mangelen ble eller burde blitt oppdaget.
Reklamasjonsretten er begrenset til «5 år etter levering». 

Transportskader må registreres ved avlevering av gods og innen transportør forlater byggeplass. Mottaker skal ha en gjenpart av registrert skade. Bilder av skade må sikres som dokumentasjon.
Ved reklamasjonsinnmelding skal dokumentasjon vedlegges.

En reklamasjon skal fremsettes skriftlig på NorDan`s reklamasjonsskjema.

Les mer om de andre garantiene som inngår i vårt Kundeløfte

Reklamasjonsskjema