Serviceløfte

 

  1. Klage blir registrert via NorDans kundeserviceskjema.
  2. Klagen sendes direkte til en servicekoordinator.
  3. Innen tre arbeidsdager: Kunde mottar respons om klagen er akseptert eller avslått, inkludert en forklaring. I mange tilfeller trenger vi svar på forhold som ikke er belyst i den originale klagen.  
  4. Hvis JA – En sak blir formelt opprettet og en kopi med bekreftelse blir oversendt kunden.
  5. Innen fem arbeidsdager etter formelt opprettet sak: Servicekoordinator ringer personlig til kunde og blir enige om dato for utarbeidelse av service osv.
  6. Servicearbeid skal være påbegynt innen én måned etter ferdig behandlet sak dersom ikke annet er avtalt i punkt 5.

« Gå tilbake