NorDan AS Lærlingeordning

Et internasjonalt selskap som NorDan er alltid på jakt etter ansatte med høy kompetanse på mange ulike områder. Å tilby læreplasser er for oss en viktig del av vår fremtidige rekruttering.

Fra høsten 2013 tilbyr vi lærekontrakt i Produksjonsteknikkfaget.

NorDan AS er en godkjent lærebedrift og tilbyr læreplasser innen disse fagområdene.

Eksempler på utdanning og kompetanse vi trenger i NorDan

Underkategorier