imgBorder

Smarte glass fra NorDan

Isolerende glass fra NorDan kan leveres med en rekke muligheter for ulike krav, bygningstyper og utsyn. Et 2-lags eller 3-lags glass består av glassruter med en avstandslist i mellom. Avstandslistene er lagd av materialer som hindrer varme­ledning, og holder kantene rundt glassene varmere enn med tradisjonelle kantløsninger. Disse avstandslistene kalles varmkant (VKS). Mellomrom i glassrutene fylle­s med ufarlig Argongass som reduserer konveksjon og hindre­r varme­stråling fra innsiden til utsiden. Det kan benyttes andre gasser for å øke isolering av glass (f.eks Krypton). Slike gasser er imidlertid svært kostbare å produsere og det bruke­s uforholdsmessig mye energi i prosessen. NorDan anbefal­er derfor smartere vindusløsninger med bruk av Argongass. Glassrutene er limt og tettet sammen med to tetningsmidler slik at det er hermetis­k lukket.

Lys og varmeregulerende glass / Solglass

For mye varme eller lys som stråler inn i et rom kan gi områder som er ubehagelig å bo eller arbeide i. Solbeskyttende glass kan brukes til å kontrollere hvor mye lys og varme som slippes inn i rommet. Typisk sørvendte fasader som er utsatt for mye sol har store fordeler med solglass. Solbeskyttende glass slipper inn nesten like mye lys som vanlig glass. Solbeskyttende glass stenger ute over to tredjedeler av den totale solvarmen.Det finnes mange typer solkontrollerende glass, både klart eller farget, og med mange ulike egenskaper for å styre både mengden av lys og mengden solenergi som over føres fra solen.

Solglass kan hjelpe med ny arkitektur med større glassflater og mer dagslys i rommet. Solglass kan kombineres med andre typer glass, som støydemping, sikkerhetsglass, selvrensende glass etc.G-verdi. Er et uttrykk for tilførelsen av gratis solenergi. Jo høyere G-verdien er, til mer solvarme kommer inn gjennom glasset. Bør tas med i vurdering ved valg av glass (og eventuell ekstra solskjerming) for om mulig å unngå overoppheting av rom.


 

Sikkerhetsglass

Sikkerhetsglass leveres i mange typer, for beskyttelse mot flere farer ( fare for fall, personskade ved sammenstøt, innbrudd, hærverk, prosjektil, trykkbelastning og naboguttens fotball). Kravene forutsetter ulike glasstyper. Noen utfordringer håndteres med tykkere glass, andre med glass som har spesielle egenskaper.

De to meste brukte og kjente sikkerhets glassene er herdet glass og laminert glass.

LAMINERT GLASS

består av to eller flere tynne lag med glass bakt sammen med et mellomlag av plast som limes sammen. Laminert glass kan bygges av flere glass lag, og flere plastlag av ulike typer for tilpasset behov.
Når laminert glass knuses, holder plasten glasspartiklene sammen slik at innbruddstyvene ikke får hånden gjennom glasset. Ved sammenstøtning med glass blir glasset holdt på plass i vinduskarm uten at noe faller ut.
NorDan anbefaler bruk av laminert glass i alle dører, i områder på siden av dørene, og i områder hvor sammenstøt kan oppstå. Her har tiltakshaver et spesielt ansvar j.f. Byggeforskriftene.

HERDET GLASS

er omtrent 4-6 ganger sterkere en vanlig glass med samme tykkelse.Når herdet glass blir knust, blir partiklene små og relativt ufarlige, men glasset holdes ikke sammen.

Jet Black RAL 9005
Vanlig glass

som er knust

Anthracite Grey RAL 7016
Laminert glass

som er knust

Basalt Grey RAL 7012
Herdet glass

som er knust

 

Energiglass

Energiglass fra NorDan omfatter minst ett energibelegg av høy standard. Dette gjennomsiktige belegget er spesielt konstruert for at sollys og varme skal overføres fra solen og inn i rommet, men reflekterer samtidig fra innsiden slik at det varmer både luft og gjenstandene i rommet. Vil du ha store og høye vinduer, kreves det mer for å bli kvitt kaldras og kaldstråling. NorDan AS har løsningen med NTech Passiv vinduer som har 3 lags glass med 2 energibelegg. Energiglass kan kombineres med andre typer glass, som solglass, støydemping, sikkerhetsglass, selvrensende glass etc. G-verdi. Er et uttrykk for tilførelsen av gratis solenergi. Jo høyere G-verdien er, til mer solvarme kommer inn gjennom glasset. Bør tas med i vurdering ved valg av glass (og eventuell ekstra solskjerming) for om mulig å unngå overoppheting av rom.


 

Brannglass

Brannglass hindrer at røyk og flammer sprer seg gjennom glass, og kan også hindre varmestråling gjennom glass. Ulike typer brannglass er klassifisert etter tidsperspektiv, generelt 30+60 minutter, og om de hindrer kun røyk og flammer, eller røyk, flammer og varmestråling. NorDan har GODKJENTE brannprodukter EI30 og B60.