På vei mot en mer bærekraftig produksjon

Eco Digital Ready

Fra bruk av fornybar energi til forbedret sertifisering for miljøledelse. Fabrikkene i NorDan er allerede godt i gang med å tilpasse seg en enda mer bærekraftig fremtid. Kontinuerlig forbedring, høy kvalitet og redusert svinn har lenge vært stikkord for effektive fabrikken, men de er også viktige bidragsytere til at NorDans vinduer og dører både er miljøvennlige og bærekraftige.
Fornybar energi

Det er mange ulike elementer som avgjør om et produkt kan kategoriseres som bærekraftig eller ikke. For produktene som lages ved fabrikkene i NorDan-konsernet er energien som benyttes i prduksjonen en viktig faktor. Ved å benytte fornybar energi reduseres utslippene av klimagasser, og resultatet er et produkt som kommer ut av fabrikkporten med et mye bedre utgangspunkt enn ett som allerede mes det ble produsert har stått for mange utslipp.
Nettop dette har blant annet NorDan Sverige tatt konsekvensene av, hvor alle tre fabrikkene kan mer enn å bare garantere at energiforbruket kommer fra fornybare kilder.

– 100% av elektrisiteten vi kjøper i dag kommer allerede fra vannkraftverk, men for å fortsatt styrke tilnærmingen vår til energiforbuk har vi valgt å installere solenergianlegg for å redusere energikjøp, sier adm. direktør Dag Kroslid.

Fabrikkene i Bor, Tanum og Kvillfors skal etter planen ha solenergianleggene operative i løpet av året.

Lønnsom miljøsatsning

Selv om investeringen i sertifikater om fornybar energi og utviklingen av egen energiproduksjon er kostbar, er det liten tvil om at regnestykket går i pluss på lengre sikt. NorDan skal være ledende på miljø, fra produksjonen begynner til det ferdige produktet står klar.

NorDan