Driftskoordinator – Kundeservice

NorDan Kundeservice har administrasjon ved sitt hovedkontor på Moi i Rogaland. For å styrke avdelingen vil vi utvide kundeservicesenteret med en person.

Arbeidsoppgaver:

Vi søker en person som har:

Du får:

Arbeidssted: Moi, Lund Kommune

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Odd Thunestvedt på e-post odd.thunestvedt@nordan.no eller tlf +47 404 05 830

Skriftlig søknad med CV sendes på mail innen 22.11.2021