NorDan innfører fire dagers arbeidsuke

På grunn av lavere ordreinngang på fabrikker innfører NorDan AS fire dagers uke, enkelte uker i 1. kvartal 2024. Ledelsen og fagforeningene har i fellesskap kommet fram til dette – i hovedsak for å slippe permitteringer.

Hvordan vil du som kunde bli påvirket av dette?

Kunder vil ikke merke noe til dette, da ressurser på salg og servicepersonell ikke er berørt av ordningen med fire dagers uke.

Med vennlig hilsen
Trond Magnar Unhammer
Adm dir, NorDan AS

Dato: 21.12.2023

NorDan