Oppdateringsside: Covid-19 (Coronavirus)

Oppdateringsside: Covid-19 (Coronavirus)

Det er en utfordrende tid vi nå står i, hvor vi ikke kjenner igjen hverdagen med en hel verden rammet av coronaviruset. Vi gjør vårt ytterste for å balansere drift og restriksjoner.

Foreløpig har vi tilnærmet normal drift. Forsyninger inn til fabrikken går som normalt og vi har kontroll på driften i fabrikken og vareflyten ut. Dette vet vi kan endre seg raskt. Vi jobber med risikomatriser og beredskapsplaner for å forberede oss på de scenarioer som kan oppstå.

Det er nå viktig for oss å etterleve myndighetene sine råd og gjøre vårt ytterste for å begrense spredningen av viruset.

Vi vil holde dere oppdatert når endringer skjer som påvirker vår drift.

Dette kan bli både utfordrende og langvarig, men jeg er ikke i tvil om at vi sammen skal klare dette!

Med vennlig hilsen
Trond Magnar Unhammer
Adm dir, NorDan AS

Dato: 17.03.2020