NorDan - vinduer for bedre miljø

Den mest miljøvennlige energien er den som ikke blir brukt

Ved å velge vinduer fra NorDan velger du også energibesparende produkter som er produsert på en miljøvennlig måte.

Det er få av verdens vindus- og dørprodusenter legger ned et så omfattende arbeid innen forskning og utvikling av miljøvennlig teknologi som NorDan. De senere årene har vi fokusert på produktenes isolasjonsegenskaper, uttrykt som U-verdi. Den er et mål på energieffektiviteten, som forteller hvor mye energi et vindu eller en dør slipper igjennom.

U-verdien angis i watt per kvadratmeter ved en grads forskjell mellom inne og ute (W/m2K). Den norske byggstandarden har en U-verdi på 1,2 W/m2K for hele konstruksjonen – glass, ramme/dørblad og karm.

Laveste U-verdi

Jo lavere U-verdi, desto mer energi sparer du. For hver tidel du senker vinduets U-verdi med, sparer du ti kilowattimer per kvadratmeter vindusflate – hvert år. Velger du vinduer med god varmeisolerende evne, går det med betydelig mindre energi til å varme opp huset. Dessuten får du et jevnere, mer behagelig inneklima. Og ikke minst viktig: Du gir ditt bidrag til å redusere karbondioksidutslippene. Hos oss kan du få åpningsbare vinduer ned til en U-verdi på 0,7 W/m2K og ytterdører ned til 0,6 W/m2K, markedets hittil laveste. 

Den beste monteringsmetoden

VIS er NorDans egenutviklede og gjennomprøvde system for innsetting av vinduer i vegg. Det sikrer riktig montering, maksimal isolasjonseffekt, sparer tid og reduserer mengden avfall på byggeplassen.

De ekstreme norske værforholdene fordrer at det lages gode vindusløsninger. Men om vinduene er dårlig montert slippes det inn både trekk og fukt rundt selve vinduet. NorDan VIS er et vindusinnsettingssystem som holder tett, selv under ekstreme værforhold med kraftig nedbør og høy vindstyrke.

Miljøsikret livssyklus

Men det er ikke nok at et vindu eller en dør sparer energi kun i bygningen hvor det er montert. Produksjonen skal heller ikke kreve store mengder energi eller medføre forurensinger, verken i framstilling, materialer eller transport. Dette er noe vi hele tiden er oppmerksomme på. Som den første produsenten av vinduer og dører har vi oppfylt kriteriene og blitt sertifisert i henhold til miljømerket Svanens strenge krav. Det betyr blant annet at de produktene du kjøper av oss, er framstilt med minst mulig energiforbruk og utslipp av drivhusgasser. Hvert ledd i vinduets livssyklus er miljøsikret: Fra produksjonen av den fornybare, naturlige råvaren, treet, og av selve vinduet, til energieffektiviteten i hele prosessen, transporten, kjemikaliebruken og gjenvinningen.

God miljøsamvittighet 

Siden materialet ikke er syntetisk, inneholder det ikke klor eller reproduksjonshemmende ftalater. Både tre og andre materialer eldes, men forskjellen er at trevinduer kan vedlikeholdes. Tre kan brukes om igjen og er nedbrytbart i naturen. Dersom det må brennes, avgir det ingen gasser som blir til saltsyre i kombinasjon med fukt. Studier viser at vinduer av behandlet tre, gjerne kledd med aluminium, har lengre levetid enn andre typer vinduer. Dessuten er trevinduer ikke et miljøproblem. Kjøper du vinduer fra oss, kan du gjøre det med god miljøsamvittighet.