Covid-19 (Coronavirus)

Oppdateringsside

Normalisering

Oppdatering: 29.05.2020

Norge åpnes gradvis opp igjen og fokus hos oss er nå «normalisering». Vi har fortsatt full produksjon uten smittetilfeller i fabrikker eller på kontorer. De fleste er tilbake på sin vante arbeidsplass etter flere uker med hjemmekontor.

Selv om ting normaliseres anser vi ikke at risikoen er over. Det er fortsatt viktig med høyt fokus på smittebegrensing og tiltak som settes i gang dersom smitte skulle oppstå hos oss.
Nå skal vi ta med oss gode erfaringer fra det vi har opplevd – for her har det vært mye lærdom. Det skal gjøre oss enda bedre!

Vi stopper nå med oppdateringer på siden her, men guarden senkes ikke. Skulle situasjoner eller hendelser oppstå kommer vi med ny informasjon.
Takk til alle som har vært med å sikre sunn og god drift i denne spesielle situasjonen

Med vennlig hilsen
Trond Magnar Unhammer
Adm dir, NorDan AS

Dato: 29.05.2020

Normalisering og videreutvikling

Oppdatering: 12.05.2020

Det går mot en gradvis åpning av Norge og det er svært gledelig. Det er lite enderinger i situasjonen for oss i forhold til tidligere oppdateringer. Vi er fornøyd med god drift på fabrikker og sikker levering fra våre underleverandører. Det er tydelig å se at smittevernstiltak også begrenser annen form for sykdom. Vi opplever et lavt sykefraværet.

Vi fokuserer nå på normalisering og videreutvikling. Enkelte prosjekter ble satt på vent da situasjonen inntraff og noen aktiviteter ble utsatt. Vi er nå klare for å ta tak i dette uten å øke risiko for spredning. Mange av oss har fortsatt hjemmekontor, men vi øker nå gradvis antallet som går tilbake til fabrikker og salgskontorer. Har du spørsmål til oss så ikke nøl med å ta kontakt.

Med vennlig hilsen
Trond Magnar Unhammer
Adm dir, NorDan AS

Dato: 12.05.2020

Oppdatering fra salget

Oppdatering: 24.04.2020

Våre fabrikker går bra og som planlagt. Vareflyt inn er akseptabel og gir i dag ingen nye forsinkelser i leveranser. Logistikk ut av fabrikker er ikke påvirket av situasjonen og vi leverer varene våre som vanlig.

Sikkerhet og helsen til våre medarbeidere og kunder har vår høyeste prioritet. Våre salgskontor er fullt bemannet og er klare til å hjelpe deg. Vi jobber hjemmefra etter myndighetenes råd, men er like fullt behjelpelige på telefon og e-post. Vi avtaler nettmøter med våre kunder og tilbyr opplæring etter ønsket tema. Husk at vår webshop er alltid åpen. Her kan du enkelt bestille deler og beslag til dine NorDan produkter samt smarte tilvalg på vinduer og dører.

Til våre kunder:
• Visste du at du kan spore ordren din? Alt du trenger er ordrenummer.
• Visste du at som proffkunde kan du bestille vinduer selv via vår vinduskalkulator? (Har du ikke registrert bruker, ta kontakt med ditt salgskontor.)
• Til deg som har litt tid til faglig påfyll, sjekk ut våre e-læringer

Med vennlig hilsen
Arnfinn Norås
Markedssjef, NorDan AS

Dato: 24.04.2020

Vel overstått påske

Oppdatering: 15.04.2020

Vi er nå i full gang igjen etter en god og annerledes påskeferie. Oppstart på våre fabrikker har gått bra og som planlagt. Vareflyt inn til fabrikker er akseptabel og gir i dag ingen nye forsinkelser i leveranser. Logistikk ut av fabrikker er ikke påvirket av situasjonen og vi leverer varene våre som vanlig.

For oss er det det fortsatt like viktig å følge myndighetenes råd om å begrense smitte og spredning. Det har vi nå gode rutiner på og det er en fullt håndterbar situasjon i dag.

Med vennlig hilsen
Trond Magnar Unhammer
Adm dir, NorDan AS

Dato: 15.04.2020

God påske

Oppdatering: 03.04.2020

Vi holder fortsatt stø kurs og leverer vinduer, dører og kvalitet – selv i en tid med en horisont som synes høyst usikker. Våre folk tåler forandring i omgivelsene godt. Det har de siste ukene vist oss.

Fortsatt har vi en tilnærmet normal drift med god leveringssikkerhet og lite fravær.

Den globale dugnaden som har fokus på å hindre smittespredning er viktig for oss. Vi oppfordrer alle til å følge myndighetens anbefalinger for en mest mulig trygg tilværelse.

Vi ønsker dere alle en fin og rolig påske.

Med vennlig hilsen
Trond Magnar Unhammer
Adm dir, NorDan AS

Dato: 03.04.2020

Viktig melding: Screens Ledetid

Oppdatering: 31.03.2020

Grunnet utfordringer hos vår underleverandør vil nå ledetid for screens øke med 2 uker. Dette vil ha effekt på alle fremtidige ordrer, og på eksisterende ordrer som blir hentet opp for retting.
Vi beklager de ulemper det gir dere.

Med vennlig hilsen
Trond Magnar Unhammer
Adm dir, NorDan AS

Dato: 31.03.2020

Status fabrikker- Produksjonen går bra

Oppdatering: 27.03.2020

Vi tar de forholdsregler som myndighetene anbefaler, og tilpasser produksjonen for å redusere faren for smitte. Alle er kjent med hvorfor, og aller bidrar med å finne løsninger. Det ekstraordinære Corona fraværet har ført til utfordringer, men slik situasjonen er nå har vi kontroll. Kundene får produktene levert som planlagt.

Vi har fokus på en rekke tiltak for at produksjonen ikke skal bli skadelidene ved for eks. at en ansatt tester positivt på Covid -19, som medfører at andre blir satt i karantene. Det er blant annet:
• Fokus på hygiene og rengjøring av arbeidsplasser og verktøy.
• Strenge krav for å komme inn i fabrikken for underleverandører.

I arbeidet med å kartlegge risiko og tiltak, har vi hatt gode prosesser mellom fabrikkene i konsernet som er plassert i 6 forskjellige land. Det har vært spesielt nyttig å høre på rådene fra søsterbedriften i Kina, som har kommet mye lengre ift. effekter og tiltak. Vi ser at vi i mange sammenhenger har greid å være i forkant av anbefalingene og tiltakene. Det forspranget vil vi fortsette å holde!

Med vennlig hilsen
Knut Petter Netland (Avbildet)
Fabrikksjef Moi, NorDan AS

Ole Endresen
Fabrikksjef Egersund, NorDan AS

Stein Roger Ulen
Fabrikksjef Otta, NorDan AS

Dato: 27.03.2020

Nåværende status

Oppdatering: 23.03.2020

En utfordrende uke er over. Vi kjører fortsatt for fullt i våre fabrikker med samme kapasitet som vi hadde før krisen inntraff. Vareflyten inn og ut går også som normalt.
Det er foreløpig ingen som er permittert i NorDan AS.

Usikkerheten er fortsatt stor og det er ingen som vet varigheten på det vi nå står i. Vi har derfor hatt fokus på å tenke gjennom ulike senarioer og nødvendige tiltak for å forberede oss best mulig.

Vi har god dialog med leverandører og kunder og slik vi vi fortsette.

Jeg håper denne uken gir oss noen gode indikasjoner på hvordan dette utvikler seg – Vi ønsker hverandre lykke til!

Med vennlig hilsen
Trond Magnar Unhammer
Adm dir, NorDan AS

Dato: 23.03.2020

Hilsen fra sentralbordet

Oppdatering: 20.03.2020

Vi i NorDan ønsker dere alltid velkommen til oss. Nå er situasjonen likevel slik at vi har valgt å låse dørene våre, både på fabrikkene og på alle våre salgskontor rundt omkring i Norges land. Dette for å følge FHI sine råd og bidra til redusert smittespredning.

Du er likevel velkommen til å kontakte oss, enten per telefon eller per mail. Alle ansatte er på jobb som vanlig, om enn fra hjemmekontor, og er klar til å behandle din forespørsel.

Vårt sentralbord har tlf: 51 40 40 00 og send gjerne e-post til firmapost@nordan.no

Når denne situasjonen er over, ønsker vi deg hjertelig velkommen innom vårt hovedkontor eller salgskontor for å se på våre produkter.

Med vennlig hilsen
Ellen Haukland
Sentralbordet, NorDan AS

Dato: 20.03.2020

Oppdatering fra salgsavdelingen

Oppdatering: 19.03.2020

Til våre kunder og forbindelser
Vi ønsker å gi dere en oppdatering på situasjonen som gjelder salgsavdelingen til NorDan.

Vi har tatt alle de forbehold som FHI anbefaler, og har innført ulike tiltak. Noen av oss sitter i karantene, uten at det gjør så mye forandring i hverdagen i forhold til de som ikke er i karantene.

Alle sammen jobber i dag som vanlig, de fleste på hjemmekontor med full tilgang til alle systemer. Vi har avlyst alle eksterne møter, samt alle planlagte møter på våre salgskontorer. Vi ivaretar tilbudsregning og ordrenotering på samme måte som vanlig. Prosjektgjennomgang og andre nødvendige møter vil bli avholdt ved bruk av digitale møteplasser.

Det vi i tillegg kommer til å gjøre er at de som primært har ansvaret for kundebesøk vil bruke tiden framover til å kontakte dere for å gjennomføre E-læring, opplæring i NCalc, gjennomgang av nye produkter, arrangere e-kurs for proff kunder osv. Det er mange ting vi kan bruke tiden til, så vi kommer styrket ut av denne situasjonen, sammen.

Vi tror at dersom vi alle sammen bruker tiden godt sammen så klarer vi å opprettholde «business as usual» så godt det lar seg gjøre.

Vi ber også alle sammen om å med jevne mellomrom besøke vår nettside hvor siste status i forhold til produksjon vil være tilgjengelig.

Med vennlig hilsen
Arnfinn Norås
Markedssjef, NorDan AS

Dato: 19.03.2020

Avklaring vedrørende lagring/utsettelse av levering

Oppdatering: 18.03.2020

På grunn av situasjonen rundt coronaviruset må vi dessverre informere om at NorDan-ordrer ikke kan utsettes/lagres på våre fabrikker/terminaler utover avtalt leveringstid. Utsettelse/lagring av ferdigproduserte ordrer vil kunne forårsake produksjonsstopp.

Hvis det ikke er mulig for deg som mottaker å ta imot bestilt ordre på avtalt adresse kan ordren eventuelt omadresseres for levering på alternativ adresse eller lagersted.

Vennligst ta kontakt med NorDan AS dersom deres bestilling skal omadresseres til en alternativ adresse. NorDan sin kontaktinformasjon er oppgitt på deres ordrebekreftelse.

Med vennlig hilsen
Trond Magnar Unhammer
Adm dir, NorDan AS

Dato: 18.03.2020

Covid-19 (Coronavirus)

Det er en utfordrende tid vi nå står i, hvor vi ikke kjenner igjen hverdagen med en hel verden rammet av coronaviruset. Vi gjør vårt ytterste for å balansere drift og restriksjoner.

Foreløpig har vi tilnærmet normal drift. Forsyninger inn til fabrikken går som normalt og vi har kontroll på driften i fabrikken og vareflyten ut. Dette vet vi kan endre seg raskt. Vi jobber med risikomatriser og beredskapsplaner for å forberede oss på de scenarioer som kan oppstå.

Det er nå viktig for oss å etterleve myndighetene sine råd og gjøre vårt ytterste for å begrense spredningen av viruset.
Vi vil holde dere oppdatert når endringer skjer som påvirker vår drift.
Dette kan bli både utfordrende og langvarig, men jeg er ikke i tvil om at vi sammen skal klare dette!

Med vennlig hilsen
Trond Magnar Unhammer
Adm dir, NorDan AS

Dato: 17.03.2020