NorDan Energikalkulator

Varmetapet fra eldre vinduer kan utgjøre over 40 % av boligens totale varmetap.

Ved å skifte vinduer og dører vil du oppnå følgende:

Du vil spare strøm og dermed penger, innetemperaturen blir jevnere og du får en høyere bokomfort. Du får bedre energimerking og øker verdien på bolig. Ved å skifte gamle vinduer, etterisolere mot kaldloft, krypkjeller og yttervegger, viser beregninger fra NVE / Multiconsult at en kan spare 34 000 kWh pr. år.

 • *
 • **

U-verdien til eldre vinduer:

 • tom 1965: Enkelt vanlig glass i ramme:
  U-verdi: 6,0 – 4,6
 • 1965 – 1975: Tolags iolerglass, vanlig glass:
  U-verdi: 3,0 – 2,7
 • 1965 – 1975: To vanlige glass i koblede rammer:
  U-verdi: 2,6 – 2,4
 • 1975 – 1985: Trelags isolerglass, vanligt glass, begge hulrom luftfylt:
  U-verdi: 1,8 – 2,2
 • 1985 – 1995: Tolags isolerglass, med belagt glass, luftfylt:
  U-verdi: 2,2 – 1,6
 • 1995 – 2008: Tolags isolerglass, med belagt glass, argongass:
  U-verdi: 2,0 – 1,5
 • 2008 – 2016: Tolags isolerglass, med belagt glass, argongass:
  U-verdi: 1,6 – 1,2
 • 2016 – 2018: Trelags isolerglass, med belagt glass, argongass:
  U-verdi: 1,2 – 0,8

* Et norsk standardhus har ca 25 m2 vindusareal.
** Gjennomsnittlig pris for nettleie og kraftpris ink. mva. for Norske i 2018, tall fra SSB.År Kwh Besparelse
1    
3    
5    
10    
20    
30