NorDan SmartDør

Smarthuset begynner ved inngangsdøren

NorDan SmartDør produseres ikke lenger, men i NorDan har vi ikke sluttet å tenke løsninger for for smarte dører tilpasset fremtidens behov.

 

Smarte dører

Velkommen hjem!

Ytterdøren er den kanskje viktigste faktoren for førsteinntrykket huset ditt gir. I NorDan jobber vi med løsninger for smarte ytterdører, hvor du kan velge mellom en rekke forskjellige dørdesign, fra mer tradisjonelt utformede ytterdører til dører med moderne og stilrene overflater. Felles for dem alle er smarte løsninger, som åpner opp for helt nye måter å forholde seg til en ytterdør på.

For alle hus. For alle som bor i dem.

Med NorDans løsninger for smarte dører og tingenes internett åpnes det for mange nye muligheter i boliger. Foreldre kan se når barna har låst seg inn etter skolen, og pårørende kan følge med på om noen har forlatt huset. Kommer det håndverkere eller hjemmehjelp kan man åpne døren fra mobiltelefonen, uansett hvor i verden man befinner seg.

Spørsmål og svar

Jeg har fått brev om av tjenestene for SmartDør stenges. Hva gjør jeg nå?

Hvis du allerede eier en SmartDør kan du lese mer om denne saken i Kundesenteret.

Er NorDan SmartDør tilgjengelig for salg?

Den første generasjonen av NorDan SmartDør ble produsert i perioden 2014-2016, og var den første ytterdøren med integrert smart-teknologi. For å enklere kunne tilpasse oss en teknologi i kraftig utvikling, har vi endret på hvordan vi tenker rundt smarte dører. Vi jobber kontinuerlig med nye løsninger for smarte ytterdører, tilpasset moderne krav til tilgjengelige kommunikasjonsstandarder og kompatibilitet med flere ulike smarthus-system.

Yter dere fortsatt support på NorDan SmartDør?

Ja, vi har tett kontakt med alle som eier en NorDan SmartDør.

Hvordan ser morgendagens løsning for smarte ytterdører ut?

Det finnes ikke ett fasitsvar på dette, men på samme måte som at man skal kunne sette inn våre tradisjonell evinduer og dører i alle typer bygg, mener vi at våre smarte løsninger også skal kunne knyttes opp mot ulike typer system, uavhengig av leverandør.

Når kommer neste lansering?

Fremtidens løsning for smarte ytterdører er ikke nødvendigvis et integrert produkt slik som SmartDøren var. Når vi skaper nye løsninger tenker vi også helt nytt, og det er derfor vanskelig å gi en konkret dato for nye lanseringer.