NorDan Solar

Et konsept for effektiv solenergi for alle typer hus

NorDan tenker nytt om hva vinduer kan være. Med pilotprosjektet NorDan Solar solfanger har vi utviklet et konsept for en bedre, enklere og langt mer estetisk måte å redusere strømforbruket på.

 

Produktinfo

Solfanger integrert i fasaden

NorDan Solar solfanger leveres integrert i vindusrammen, og monteres sammen med vinduene i fasaden. Det er en snarvei til solvarmet tappevann og bruk av verdens største fornybare energikilde uten frustrasjon. Tradisjonelle solfangere er gjerne ettermontert på tak, og stiller egne krav til takvinkler og vinkelen solfangeren monteres med. Uansett om man har et hus med saltak eller flatt tak, så vil det ofte være vanskelig å unngå at solfangeren blir et sjenerende element.

Vedlikeholdsfritt

NorDan Solar er designet for at du skal slippe å forholde deg til solfangeren. Kun årlig ettersyn er påkrevet, resten tar solfangeren seg av selv. Innebygget intelligens sikrer anlegget mot skader når frosten setter inn og mot utfordringer knyttet til overoppheting av solfangeren. En solfanger skal fungere gjennom alle årstider, også når været er på sitt minst hyggelige. Snøen som legger seg på solfangeren om vinteren eller høstløv som blåser fra omkringliggende trær er begge utfordringer. Siden NorDan Solar er montert i fasaden, legger det seg ikke snø eller løv på solfangeren. Det betyr at du slipper problemer med redusert effektvititet og ettersyn på grunn av løv og snø.

Spørsmål og svar

Hva er NorDan Solar?

NorDan Solar er et konsept for en solfanger som leveres integrert i vinduskonstruksjonen. En solfanger sirkulerer vann samtidig som det utsettes for sollys. Dette varmer opp vannet, og man utnytter solenergi for oppvarming av tappevann.

Hvordan fungerer et solvarmeanlegg?

Et solvarmeanlegg består av solfangere, en varmtvannsbereder eller et varmelager med tilleggsvarmekilde (elektrisitet) og et styringssystem. Varmemediet er rent vann. Solinnstråling fanges opp i solfangerne og varmer opp vannet som renner gjennom disse. Derfra ledes det oppvarmede vannet via en rørforbindelse ned i berederen/varmelageret for lagring og bruk.

Styringssystemet regulerer tilførsel av varme til berederen/varmelageret. Solvarmeanlegget startes ved at vann pumpes opp i solfangerne straks det blir varmt nok der til at temperaturen kan heves. Er det ikke varmt nok, vil pumpa stoppe, og vannet renner tilbake til berederen/energisentralen. Et elektrisk varmeelement vil fungere som back-up, slik at det alltid er tilstrekkelig med varmt vann.

Fungerer solfangere i Norge?

Selv om Norge har store sesongvariasjoner, er det også her mer enn nok sol til at det er en interessant energikilde. Den årlige solinnstrålingen i Norge varierer fra ca. 700kWh/m2 i nord til 1100 kWh/m2 i sør. Dette tilsvarer 30-50% av innstrålingen ved ekvator. I tabellen under står gjennomsnitts solinnstråling i forskjellige byer i Norge, samt utbytte fra 8 og 10 m2 solfanger areal og tilhørende soldekningsgrad for en gjennomsnittlig familie varmtvannsforbruk.

Hvordan går jeg til anskaffelse av NorDan Solar?

NorDan Solar er et konsept, og det er gjennomført et pilotprosjekt. Dette prosjektet er under evaluering, men vi oppfordrer deg til å kontakte ditt nærmeste regionkontor for mer informasjon.

Er mitt hus egnet for et solvarmeanlegg?

De fleste hus egner seg for solvarme, i hvert fall er det som regel mulig å få på plass et enkelt tappevannsanlegg. Skal du bruke solvarme til romoppvarming også, må det på plass et vannbårent varmesystem - enten gulvvarme eller veggvarme. Uansett trenger du tilstrekkelig med plass på sørvendt fasade til plassering av solfangere, avviket fra direkte sør bør ikke være mer enn 45 grader. Det bør heller ikke være for mye skygge fra omkringliggende terreng, bygninger og trær.

Kan jeg installere solfangere i allerede eksisterende bygg?

Solvarmeanleggene egner seg også for rehabiliteringsprosjekter, spesielt dersom berederen er moden for utskifting eller når fasaden skal utbedres. Man må ha plass til installasjon av solfangere i sørfasaden og varmtvannsberederen må erstattes med en solvarmebereder. Solfangerarealet beregnes utfra størrelsen på bygget, energibehovet og arkitekturen.

Hvor stort solfangerareal trenger man?

Hvor stort solfangerarealet bør være kommer an på hva man skal bruke solvarmen til. Det avhenger også av hvordan solfangeren plasseres, på vegg eller tak. Skal solfangerne bare bidra til tappevannsoppvarming, eller skal de også sørge for romoppvarming eller eventuelt oppvarming av et svømmebasseng? En enebolig vil kan trenge 7-10 m2 for å oppnå oppimot 50% dekningsgrad. Maks antall kvadratmeter solfangerareal for berederen er 11 m2.

Finner det støtteordninger for solfangere?

Enova gir tilskudd til prosjekter som installerer solvarmeanlegg. Solenergi til boligoppvarming omfattes av Enovas tilskuddsordning til husholdninger. Du kan få tilbake 25% av dokumentert totalkostnad. Dette er inkludert merverdiavgift. Du har rett til å få tilbake maksimalt 10.000 kr for et solfangeranlegg, pluss 200 kr per m2 solfanger oppad begrenset til 25 m2. Totalt 15 000 kr. Det finnes også enkelte regionale ordninger, som for eksempel Enøkfondet i regi av Oslo kommune.

Kan solfangerne og vindu kombineres i en og samme karm?

Ja! NorDan Solar har veldig mange forskjellige løsninger, både solfangere alene i karm, med og uten sprosseinndeling, og i kombinasjon med både lukkevinduer og fast glass. Målet er å ha solfangere som står i stil med tiden og ser bra ut på husveggen.

Hva er fordelene med fasademonterte solfangere?

Tradisjonelle solfangere monteres gjerne på taket, siden man der ofte har størst tilgang til sollys. Men i Norge er det like hensiktsmessig å ha solfangerne montert vertikalt som en del av fasaden. Både fordi solen står lavere på himmelen her enn lenger sør i Europa, men også fordi solfangeren utsettes for mye mer vær, som snø om vinteren og løv på høsten. Siden solfangeren sitter i fasaden legger ikke dette seg på absorbatoren, og solfangeren kan være mer effektiv.

Hva er inkludert i pakken?

NorDan Solar leveres som en standardisert og komplett salgspakke. Sammen med selve solfangeren leveres det også en spesialtilpasset varmtvannsbereder fra OSO Hotwater og komplett røropplegg. Varmtvannsberederen vil i de aller fleste tilfeller være stor nok til å dekke hele boligens behov for varmtvann, slik at man ikke trenger flere beredere selv om man velger å utnytte solenergien.

Hvem kan montere NorDan Solar?

Solfangeren monteres på samme måte som et vanlig vindu, så alle som er kyndige nok til vindusmontering vil kunne montere denne delen. En rørlegger må legge opp rørsystemet fra solfangeren til varmtvannsberederen, men utover dette er det ikke behov for spesialhåndverkere.

Hvordan påvirkes veggen på innsiden av solfangeren?

Innsiden av veggen isoleres og gipses som normalt, og det er dermed ikke mulig å se fra innsiden at man har en solfanger montert. På utsiden ser solfangeren ut som en del av vinduet, og skiller seg slik ikke ut på noen spesiell måte.

Brukerstøtte

Kontakt din NorDan-forhandler for spørsmål om bruk og veldikehold av NorDan Solar.

Teknisk beskrivelse

Varmtvannsbereder

Type Aventa Solar 330
Høyde 1987 mm
Totalt volum 331 liter
Volum forbruksvanntank 270 liter
Volum over el-element 170 liter
Drensvanntank 61 liter

Dokumentasjon

Last ned tegninger og dokumenter for lettere å kunne planlegge hvordan ditt neste prosjekt skal kunne utnytte NorDan Solar som energikilde.

Last ned Brosjyre om NorDan Solar
Last ned NorDan Solar monteringsanvisning
Last ned Tegning vertikalsnitt, solfanger mot topp (X4900D)
Last ned Tegning Vertikalsnitt, solfanger mot bunn (X4900E)
Last ned Tegning Horisontalsnitt, solfanger mot sidekarm (X4900G)
Last ned Tegning Horisontalsnitt, solfanger mot post (X4900II)
Last ned Tegning Horisontalsnitt, solfanger mot losholt (X4900MM)