Managing Director av NorDan UK, Alex Brown ønsker NorDan Vinduer Ltd velkommen til NorDan familien.

NorDan Gruppen investerer i Irland

Med virkning fra 1. februar 2020 har NorDan Gruppen overtatt 100% av aksjene i det irske datterselskapet NorDan Vinduer

NorDan Vinduer Ltd. har gjennom Carroll Joinery vært en del av den irske byggeindustrien siden begynnelsen av 2000-tallet. Gjennom felles salgssystem, sertifiseringer og kompetanseutveksling har de omtrent 60 ansatte i det Irland-baserte salgskontoret med hovedkontor i Dublin trukket veksler på støtten fra NorDan Gruppen i denne perioden.

Konserndirektør i NorDan Gruppen, Tore Rasmussen, kommenterer følgende:

– Vi er stolte av å kunngjøre at virksomheten i Irland nå er 100 % del av NorDan, og vi ser frem til å fortsette arbeidet med å styrke posisjonen vår i det irske markedet. Vi har sterk tro på at overtagelsen vil oppleves som veldig positivt for våre kunder i Irland, og vi ønsker våre kolleger i NorDan Vinduer Ltd. hjertelig velkommen inn i NorDan Gruppen, sier Rasmussen.

– Siden finanskrisen og den påfølgende kollapsen i 2008 er økonomien igjen i bedring, og Irland er i dag et av landende i Europa med den høyeste økonomiske veksten. Vi har en tydelig ambisjon om at NorDan Vinduer Ltd. skal styrke sin markedsposisjon i Irland, sier han.

Adm. direktør i NorDan Vinduer Ltd., Sean Luskin, uttaler:

– Det at vi nå er en del av NorDan-familien betyr ikke at vi har følt oss utenfor før overtagelsen. Allikevel har vi nå som en del av NorDan Gruppen tilgang til flere ressurser som muliggjør vekst og at vi kan nå vårt fulle potensial. Som i alle NorDans markeder opplever vi sterk konkurranse, men våre produkter er spesielt godt egnet for det irske klimaet og vi jobber målrettet med å heve bransjestandarden når det gjelder produktutvalg, kvalitet og kundeservice, sier Luskin.

– Vi har alltid nytt godt at et tett samarbeid med våre søsterselskap, men spesielt nærheten til NorDan i Storbritannia byr på spennende synergier i et veldig krevende marked. NorDan Vinduer Ltd. har vært involvert i store og komplekse prosjekter over hele Irland, og vi har den tekniske spisskompetansen nødvendig for at kundene våre har tillit til vår leveringsevne, sier han.

Markedsdirektør i NorDan Gruppen, Johannes Rasmussen:

– NorDans produkter har bevist sin kvalitet gjennom de millioner av dører og vinduer som gjennom flere titalls år har blitt utsatt for påkjenninger i naturens eget «testkammer». De ekstreme påkjenningene langs Norges kystlinje har gjort NorDan til en foretrukket leverandør nærmest alle steder utsatt for de tøffe, nordeuropeiske værforholdene. Irland er ikke noe unntak fra dette, og representerer en perfekt match når det gjelder produkter, kultur og unikt samarbeid. Vi ser frem til å styrke dette videre i årene som kommer, sier Johannes Rasmussen.

NorDan Gruppen ekspanderer med oppkjøp i Danmark

Det norske dør- og vinduskonsernet NorDan Gruppen overtar 70 % av aksjene i den danske vindusprodusenten STM Vinduer AS.

Avtalen har virkning fra 17. januar 2020, og innebærer at NorDan Gruppen er tilbake i Danmark nesten 95 år etter at selskapets grunnlegger flyttet til Norge og etablerte den tradisjonsrike vindusprodusenten med hovedkontor på Moi i Rogaland. Avtalen mellom NorDan Gruppen og STM Vinduer innebærer at de resterende 30 % av aksjene beholdes av Henrik, Jesper og Charlotte Eriksen som er barna til den tidligere hovedaksjonæren Henning Eriksen.

Konsernsjef Tore Rasmussen i NorDan Gruppen uttaler om overtakelsen:
«NorDan har en sterk posisjon i Norge, Sverige, Storbritannia og Irland, men Danmark har til nå vært en hvit flekk på kartet. NorDan er en forkortelse for «Norge Danmark», og bakgrunnen for navnet er at grunnleggeren Johannes Rasmussen var dansk. Jeg er derfor meget tilfreds med at sirkelen blir sluttet og at NorDan endelig etablerer seg i Danmark.»
«NorDan eies i sin helhet fortsatt av familien Rasmussen, og i familieselskapet STM Vinduer har vi en god match hvor vi deler mye av den samme bakgrunnen og grunnleggende verdier. Sammen har vi en klar ambisjon om å bli en viktig samarbeidspartner for kundene våre og en sterk aktør i det danske markedet.»

Administrerende direktør Finn Methmann i STM Vinduer uttaler om overtakelsen:
Jeg er stolt over at NorDan Gruppen valgte å gå i dialog med STM Vinduer i Danmark, og jeg ser det absolutt som en anerkjennelse av det vi står for i STM Vinduer. NorDan Gruppen er et meget profesjonelt drevet konsern med høy faglig kompetanse og en virksomhetskultur som vi i STM Vinduer vil passe godt inn i. – Jeg ser frem til samarbeidet som vil styrke STM Vinduer både nasjonalt og på eksportmarkedet.

Overtar også fabrikken
NorDan Gruppen har et langsiktig perspektiv for virksomheten i Danmark, og har i tillegg til aksjemajoriteten i STM Vinduer A/S også kjøpt den 16.000 kvadratmeter store fabrikkbygningen på Langeland.

Salgsvirksomheten i Danmark fortsetter
STM Vinduer vil videreføre arbeidet med den etablerte salgsstrategien for det danske markedet, som innebærer et fortsatt tett samarbeid med og levering til forhandlere tilknyttet De Danske Byggecentre. De ansatte hos STM Vinduer ble orientert om overtagelsen fredag 17.1.2020.

FAKTA OM NORDAN GRUPPEN
NorDan Gruppen ble grunnlagt i 1926 er i dag en ledende leverandør av vinduer og dører i Skandinavia og de britiske øyer. Konsernet har 10 fabrikker og 25 salgskontor fordelt på Norge, Sverige, Polen, Litauen, Storbritannia, Irland og Kina. Konsernet har om lag 1 800 medarbeidere og i 2019 omsatte konsernet for 2,7 MRD norske kroner.

FAKTA OM STM VINDUER
STM Vinduer har i mer enn 40 år vært en av de ledende produsenter og leverandører av vinduer og dører til den danske byggebransjen. Virksomheten har hovedkontor og fabrikk i Rudkøbing i Langeland kommune. Bedriften har 130 medarbeidere og omsetter for om lag 200 millioner danske kroner. Produktene selges i hovedsak gjennom de danske trelasthandlerne samt eksport til Storbritannia og Tyskland.