NorDan x Redd Barna

NorDan har blitt Redd Barnas hovedsamarbeidspartner

«Safe Back to School»

I starten av 2021 inngikk NorDan en samarbeidsavtale med Redd Barna for prosjektet «Safe Back to School». Prosjektet skal bidra til å få flest mulig barn tilbake på skolebenken etter pandemien. Redd Barna jobber med langsiktige tiltak som bidrar til et stabilt skoletilbud, der barn får trygge rammer, kunnskapsrike lærere og den forutsetningen de trenger for å gjennomføre grunnleggende utdanning.

Et bidrag til den globale utviklingen

Et av bærekraftsmålene til Redd Barna innebærer å sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle barn. Samtidig har NorDan helt siden 1990 vært opptatt av bærekraft på flere områder. NorDan ser derfor på det å gi støtte til utdanning for barn i hele verden som et bidrag til den globale utviklingen.

Tid for å ta større samfunnsansvar

NorDan har alltid vært bevisste på å støtte og gi tilbake til lokalsamfunnet. Ved å ta del i prosjektet «Safe Back to School» vil NorDan ta et steg videre og ta denne tankegangen globalt. Markedsdirektør i NorDan Gruppen, Johannes Rasmussen, sier at tiden er inne for å ta et større samfunnsansvar. Det var derfor naturlig å inngå et samarbeid med Redd Barna for å kunne støtte et program med fokus på langsiktige tiltak som bidrar til et stabilt skoletilbud, der barn får trygge rammer, kunnskapsrike lærere og alle andre forutsetninger for å gjennomføre grunnleggende utdanning.

NorDan