NorDan VIS

Sprenger rammene for tradisjonell vindusinnsetting

NorDan VIS sikrer korrekt montering, hindrer luftlekkasje, sparer tid og reduserer mengden avfall på byggeplass. I kombinasjon med NorDan NTech produkter gir dette maksimal isolering og tetting.

VIS er en løsning hvor en vindsperreduk sitter påmontert vinduet fra fabrikken. I stedet for å måtte skjøte og tape byggets vindsperre inn mot vinduet, kan man med VIS sikre en helt tett montering med en gang.

Enkelt og tett, lekende lett
Dagens krav til tetthet i bygg stiller store krav til rett montering av vinduer. Når man bestiller NorDan-vinduer med VIS er man et stort steg nærmere enkel og tett montering, som i tillegg til å spare tid også reduserer mengden avfall på byggeplass. I tillegg til den medfølgende tetteduken består VIS av en utvendig foring i aluminium, samt vannbrett og overgangsbeslag i toppen og bunnen av vinduet. VIS er selvfølgelig tilpasset alle moderne veggkonstruksjoner. Ta kontakt med din nærmeste salgsregion for å få vite mer om hvorfor NorDan VIS er den smarte måten å montere moderne vinduer på!

Veggkonstruksjoner

Les mer


Oversikt VIS-profiler 

Les mer


Foring og festhull

Les merVIS konseptet

NorDan VIS er tilpasset til alle tenkelige veggkonstruksjoner.

1. NorDan VIS tetteduk.
2. Utvendig foring i aluminium, designet for ytterveggens konstruksjon.
3. Vis mot trevannbrett. (Kan også leveres helt i aluminium).
4. Endelokk som forsegler installasjonen.

Les mer om VIS i brosjyren

NorDan