NorDan merkevare

Vellykket merkevarebygging handler om helhet, på tvers av markeder, stillinger og produkter. Følg retningslinjene, og du er godt på vei til å gjøre merkevaren NorDan sterk og robust.

Merkevaren NorDan

Merkevaren NorDan er den enkeltfaktoren vi alle har til felles. Vellykket merkevarebygging handler om helhet, på tvers av markeder, stillinger og produkter. Følg retningslinjene, og du er allerede godt på vei til å bidra for å gjøre merkevaren NorDan enda sterkere og mer robust.

Typografi
Farger

Hovedprinsipper

Tilnærming fra toppen og ned

NorDan er et internasjonalt konsern, men alle markedsførings- og merkevareaktiviteter må tilpasses til det enkelte land og marked. Retningslinjene for branding er laget med dette som fundament, og er basert på et minste, felles multiplum. Det betyr at noen aspekter av merkevarekommunikasjonen er hugget i sten, og ikke åpen for tolkning eller tilpasning. I noen situasjoner kan enkeltelementer allikevel tilpasses innenfor disse retningslinjene.

I prinsippet «vanntett»  

En merkevare kan ikke bli global hvis den er visuelt forskjellige fra land til land. Merkevaren NorDan er i prinsippet «vanntett», noe som betyr at hovedlogoen kan benyttes i alle relevante land. Noen kulturer kan ha ulike oppfatninger og assosiasjoner til hva fargene symboliserer og hva logo-symbolet betyr, men logoen er aldri støtende. Den er heller ikke utfordret rettslig sett.

Det finnes bare én rett måte å skrive «NorDan»

Ingen unntak

Den korrekte stavemåten av virksomhetens navn er «NorDan». Denne måten bør alltid følges, uten unntak. Allikevel vil det kunne finnes enkelte språk som bruker andre typer alfebeter, og i disse sammenhengene må man vurdere lesbarhet og gjenkjennelighet før man introduserer latinske bokstaver. 

Spør høflig

I de aller fleste europeiske språk er ikke det å skrive en bokstav midt i et ordmerke som versal ansett som korrekt rettskriving. Vi kan ikke påtvinge vår skrivemåte på for eksempel media når vi omtales, men vi bør alltid spørre pent om de kan etterkomme vår skrivemåte.

Den emosjonelle tilknytningen

NorDan er trygghet

Trygghet 

NorDan utvikler og produserer vinduer og dører av høy kvalitet, men dette er sjelden den eneste grunnen til hvorfor kundene våre velger oss. Trygghet er det løftet NorDan innfrir, og trygghet bør være fundamenetet for all ekstern og intern kommunikasjon. 

Merkevare-løftet 

NorDan er trygghet i vissheten om at produktene er trygge å bruke, og holder deg trygg når du er på innsiden. NorDan er trygghet i vissheten om at produktene alltid produseres etter de strengeste kravene til miljø- og kvalitet, og at de er et resultat av grundig produktutvikling. NorDan er laget for deg av mennesker som bryr seg. NorDan er trygghet.

Kontaktperson
Maren Rasmussen
Marketingsjef
+47 922 21 258
marketing@nordan.no

NorDan