Kundeservice

I kundesenteret finner du det du trenger for å være litt bedre forberedt både før og etter at vinduene dine er levert.

NorDan AS leverer produkter med topp kvalitet. Skulle du allikevel oppleve mangler ved våre produkter, skal vi gjør vårt beste for å oppnå en enkel og rask behandling. Les mer om reklamasjon og garantier i lenkene under.
ntech black

Praktisk informasjon

Det kan være mye å sette seg inn i når du skal velge nye dører og vinduer fra NorDan.

Lurer du på hva U-verdi egentlig betyr, og hva forskjellen på to- og trelags glass er? Les deg litt klokere før du bestemmer deg for hvilke vindustyper du skal velge og hva forskriftene sier. Er det noe du ikke finner svaret på, kan du kontakte din nærmeste forhandler. Vinduer og dører fra NorDan er laget for å vare i mange år. Jevnlig og godt ettersyn og vedlikehold sikrer vinduer og dører med lang levetid. Nedenfor finner du noen nyttige linker.

Reklamasjon


NorDan AS leverer produkter med topp kvalitet. Skulle du allikevel oppleve mangler ved våre produkter, skal vi gjøre vårt beste for å oppnå en enkel og rask behandling.

NorDan`s reklamasjonsbestemmelser følger NS8409:2008/kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven. Dersom det foreligger mangel ved produktet eller varen ikke samsvarer med hva som er avtalt, må reklamasjon snarest mulig fremsettes innen de frister som fremgår i garanti- og reklamasjonsvilkår. For private kunder anbefaler vi at reklamasjon meldes til den forhandler som har solgt produktet. Dette for å sikre en best mulig og korrekt innmelding. Du kan også kontakte oss eller sende reklamasjonsskjema i link under.

Garantier

Dersom det foreligger mangel ved produktet eller varen ikke samsvarer med hva som er avtalt, må reklamasjon snarest mulig fremsettes.

NorDan Garanti – Svanemerkede produkt. Inntil 10 år etter vilkår i garantibeskrivelse. Dersom det foreligger mangel ved produktet eller varen ikke samsvarer med hva som er avtalt, må reklamasjon snarest mulig fremsettes innen de frister som fremgår i i garanti- og reklamasjonsvilkår.

Forbrukerkjøpsloven sier: «fristen for å reklamere kan aldri være kortere enn to måneder» og at reklamasjon må framsettes «innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen». I praksis vil dette normalt si at en mangel må meldes senest innen to måneder etter at forbruker overtok varen. Reklamasjonsretten gjelder for feil som oppstår innen 5 år etter levering og som ikke skyldes manglende vedlikehold eller feil bruk.

NS8409:2008 (for kunder med organisasjonsnummer) sier at synlig mangel senest skal meldes «før byggevarene tas i bruk». For andre mangler innen 14 dager etter at mangelen ble eller burde blitt oppdaget. Reklamasjonsretten er begrenset til «5 år etter levering».

Transportskader må registreres ved avlevering av gods og innen transportør forlater byggeplass. Mottaker skal ha en gjenpart av registrert skade. Bilder av skade må sikres som dokumentasjon. Ved reklamasjonsinnmelding skal dokumentasjon vedlegges. En reklamasjon skal fremsettes skriftlig på NorDan`s reklamasjonsskjema.

Kundeløftet – et løfte for generasjoner

Nye vinduer og dører er en viktig investering i produkter som skal vare i lang tid. Nå tar NorDan et enda større ansvar og innfører Kundeløftet: Markedets beste garantier for vinduer og dører.

30 års garanti mot sopp og råte
NorDans aluminiumsbekledde vinduer og dører i tre med NTech-standard har en garanti mot sopp og råte på 30 år ved korrekt montering, overflatebehandling, vedlikehold og bruk. NorDans leverandør av impregneringsveske er firmaet Osmose, velkjent for sine høykvalitetsprodukter innen trebeskyttelse. *Gjeldende fra 01.01.2014

20 års garanti mot sopp og råte på NorDans vinduer og dører i tre
NorDans vinduer og dører i tre med NTech-standard har en garanti mot sopp og råte på 20 år ved korrekt montering, overflatebehandling, vedlikehold og bruk. NorDan’s leverandør av impregneringsveske er firmaet Osmose, velkjent for sine høykvalitetsprodukter innen trebeskyttelse. *Gjeldende fra 01.01.2014

60 år forventet levetid på aluminiumsbekledde vinduer og dører
NorDans aluminiumsbekledde vinduer og dører i tre med NTech-standard har en forventet normal levetid på 60 år ved korrekt montering, overflatebehandling, vedlikehold og bruk. NorDans vinduer og dører i NTech-utførelse vakuumimpregnerer trevirket etter klasse B ihht. NTR, og utifra europeisk standard NS EN 350-1 Klasse NP3. NorDan benytter Protim Pvac 11 til denne behandlingen. Ved å impregnere trevirket øker trevirkets levetid. Samtidig sikrer behandlingen at trevirket blir mer formstabilt og motvirker angrep av sopp og råte.

40 år forventet levetid på vinduer og dører i tre
NorDans vinduer og dører i tre med NTech-standard har en forventet normal levetid på 40 år ved korrekt montering, overflatebehandling, vedlikehold og bruk. NorDans vinduer og dører i Ntech-utførelse vakuumimpregnerer trevirket etter klasse B ihht. NTR, og utifra europeisk standard NS EN 350-1 Klasse NP3. NorDan benytter Protim Pvac 11 til denne behandlingen. Ved å impregnere trevirket øker trevirkets levetid. Samtidig sikrer behandlingen at trevirket blir mer formstabilt og motvirker angrep av sopp og råte. NTech-produktene fremstilles i henhold til VOC-kravene med hensyn til utslipp til luft, jord og vann. Aluminiumskomponentene på utsiden er enten elokserte eller pulverlakkerte og sikrer lang levetid. Et fullverdig NTech-produkt i tre, vakuumimpregnert og belagt med aluminium på utsiden vil med riktig drenering og lufting sikre lang levetid og begrense vedlikeholdsbehovet. Dette gir store miljø- og økonomigevinster ut fra et livsløpsperspektiv.

5 års ruteknusegaranti
NorDan AS sine produkter har en 5 års garanti for knuseskader, så fremt ikke annet er opplyst i forbindelse med det konkrete salg. Garantien gjelder for produkttype NTech levert til private sluttkunder og er gjeldende fra overleveringstidspunktet av boligen. Knuseskadegarantien gjelder kun for varer som leveres i Norge og gjelder knuseskader som skyldes hendelige uhell etter montering. *Gjeldende fra 01.10.17

Du skal ha glede av NorDan-vinduene dine i mange år

Derfor erstatter vi knust glass de fem første årene etter at vinduet er montert.

NorDan AS sine produkter har en 5 års garanti for knuseskader, så fremt ikke annet er opplyst i forbindelse med det konkrete salg. Garantien gjelder for produkttype NTech levert til private sluttkunder og er gjeldende fra overleveringstidspunktet av boligen. Knuseskadegarantien gjelder kun for varer som leveres i Norge og gjelder knuseskader som skyldes hendelige uhell etter montering.

Garantien bortfaller dersom det ikke er reklamert til NorDan AS innen rimelig tid etter at skaden ble oppdaget og senest innen utløp av garantiperioden på 5 år. Skulle det oppstå knuseskader som omfattes av garantien vil NorDan AS kostnadsfritt levere erstatningsglass til kundens adresse. Garantien omfatter ikke montering. Garantien dekker ikke knuseskader som skyldes innbrudd, hærverk, partiell oppvarming, brann eller force majeure. Glass som ikke er fabrikkmonterte av NorDan AS dekkes ikke av garantien. Garanti opprettet 01.10.2017.


Følgende lovanvendelser gjelder:
Private kunder: Forbrukerkjøpsloven NorDan Garanti: Garanti og Reklamasjonsrett NorDan Garanti – Svanemerket: Garanti svanemerket
Proffkunder: NS 8409 (basert på Kjøpsloven) NorDan Garanti: Garanti og Reklamasjonsrett NorDan Garanti – Svanemerket: Garanti svanemerket

Nødvendig informasjon for å kunne melde en mangel:
Kundenummer samt e-mailadresse, kontaktperson og telefonnummer. Navn, adresse og telefonnummer til sluttbruker. Beskrivelse av mangel.
Ønsket informasjon: Billeddokumentasjon, spesielt ved skader på glass. Kundens vurdering av årsak og eventuelt forslag til løsning.
Transportskader: Kopi av signerte fraktpapir skal alltid vedlegges transportskader

NorDan