BIM er en av byggebransjens mest brukte forkortelser, og det med god grunn

NTech-produkter klare som BIM-objekter

Når man kan bruke de samme, intelligente 3D-modellene gjennom hele byggeprosessen reduserer det risikoen for feil og øker effektiviteten i alle ledd.

Som en av Skandinavias ledende produsenter av vinduer og dører har NorDan lenge sett verdien av å kunne tilby produktene sine som BIM-objekter. Nå er det 24 nye modeller lansert. Totalt er 37 forskjellige NorDan-produkter tilgjengelige som BIM-objekter, tilrettelagt for nyeste versjon av Revit. I tillegg til NTech er også produktene i Kvillfors-serien tilgjengelig for gratis nedlasting.

God respons
NorDan publiserer alle sine BIM-objekter på nettstedet www.bimobject.com, som er et svært omfattende bibliotek med objekter fra en lang rekke produsenter. Etter en prøveperiode har modellene fra NorDan blitt lastet ned flere tusen ganger. Innspill, ønsker og andre tilbakemeldinger fra brukerne har vært og vil fortsatt være viktige bidrag til videreutviklingen av NorDans BIM-objekter.

Enkelt og effektivt
Arkitekter og entreprenører, produsenter av byggevarer og byggherrer benytter seg alle av BIM-objekter for å sikre god planlegging og gjennomføring. Etter hvert vil hele tegningsgrunnlaget kunne sendes elektronisk for automatisk utarbeidelse av tilbud, noe som øker effektiviteten og samtidig reduserer risikoen for typiske tastefeil. Parallelt med at hele NorDans produktspekter gjøres tilgjengelig som BIM-objekter, vil også tilgjengeligheten til produktdokumentasjon få et betydelig løft i månedene som kommer.

NorDan