Vedlikehold

Godt vedlikehold øker levetiden på dører og vinduer. Vedlikeholdet er enkelt og tar ikke lang tid, og her får du tips til hvordan du best tar vare på NorDan-produkter.

Er alt i orden

Hvis vinduet går tregt
Et NorDan vindu som er riktig innsatt skal virke i år etter år. Men det kan være småting som gjør at vinduet går litt tregere enn nødvendig, f.eks. maling på låseboltene i hjørnene og/eller på låsetungene. Slik maling fjernes, og det hjelper å smøre et tynt lag med vaselin på låsebolter og låsetunger for at de skal gli bedre.

Hvis vinduet lekker
Det er ikke ofte at et NorDan vindu lekker, men dersom det skulle forekomme skyldes det som regel småting. Ganske vanlig er det at tettelisten på rammen er overmalt. Det hender også at vinduet lukkes før maling/beis er tørket, og når det åpnes sitter noe av malingen eller beisen igjen på tettelisten.

Feilbetjening (på 3-vriders vindu)
Det kan, ytterst sjeldent, forekomme at vinduet feilbetjenes. Rammen vil da falle inn i toppen, men vil bli stående på kule-beslaget i høyre hjørne. Det er ingen fare i dette da vinduet ikke kan falle ut av karmen og inn i rommet.

Hva gjør jeg?
Forviss deg først om at bunnhåndtaket er helt åpent.
Løft rammen med venstre hånd tilbake på plass i bunn-karmen og lukk bunnvrideren.
Lukk deretter vinduet på vanlig måte fra luftestilling

Betjening / vedlikehold balkongdør

Riktig vedlikehold gjør at balkongdøren din holder seg godt og varer lenge. Les bruksanvisningen for vedlikehold av beslag og lås. For å sikre god funksjon og øke produktets holdbarhet anbefales at reiler smøres med fett to ganger pr år. Bruk fett med bra vedheftning, type Assa låsfett Art nr. 2495005.Utvending dugg

Med moderne høyisolerende, energisparende isolerruter kan vi i noen sjeldne tilfeller få det omvendte problemet; at glassrutene dugger på utsiden.

Fordelene med slike ruter er imidlertid så store at de bør brukes i størst mulig grad. De nye byggeforskriftene stiller krav til at det skal være vinduer med god U-verdi i nye bygg. Fyrer vi mindre betyr det mindre utslipp, mindre forurensning og reduserte fyringskostnader. Men kanskje like viktig er det at vi får et godt innemiljø. Kaldstråling og kaldras (trekk) elimineres, og vi står friere til å møblere nærmere glassrutene og får det langt mer komfortabelt.

Aluminiumsglasslister

NorDan vinduer er forsynt med aluminium glasslister.

Dette er gjort for å lette vedlikeholdet. Forskjellen mellom beiset eller malt tre og aluminium vil ikke vises. Ikke mal på beslag og glass! NorDan vinduene er lette å male. Skru av håndtakene og ventilen. La det ikke komme maling på tettelisten på rammen. Bruk malertape på glasset – det sparer mye arbeid.

Beslag og Tetningslister

Alle beslag av metall er overflatebehandlet og korrosjonsbestandig.

Beslagene bør ikke overmales da funksjonen kan reduseres. I utsatte miljøer finnes fare for rustangrep, på for eks. hengslenes overflater. Forebygg rust ved å tørke av hengslene årlig og smøre overflaten med Wurth HHS5000 eller tilsvarende. Smør bevegelige deler som hengsler, espagnoletter, låskasser og reiler årlig med olje. Glideskinner smøres årlig med vaselin. Bremser på vinduer og dører smøres med fett ved behov. Tettelister mellom karm og ramme og tettelister mot isolerglass skal ikke overmales. Materialenes elastisitet vil reduseres ved overmaling. Skadede tettelister kan gi luft og vannlekkasjer og bør byttes.Maling, beis og lakk

Vinduene er den del av ytterveggen som er vanskeligst å holde ved like. Dette fordi de er sterkest utsatt for fuktforandringer innenfra mot utsiden, og de er også utsatt for sterk sol og regn.

Ikke mal på fuktige vinduer! Fra fabrikken har vinduene en trefuktighet på ca 12 %, og det er tørt nok til at man kan male/beise uten ytterlig tørking. Vær imidlertid oppmerksom på at vinduene i byggeperioden kan ha tatt opp fuktighet som først må få tørke ut igjen før maling/beising. For senere vedlikehold, se eget ark:

NorDan