Montering, bruk og vedlikehold

Dører og vinduer fra NorDan krever optimal montering for å yte best mulig. Bruk lenkene under for instruksjon om hvordan våre produkter skal monteres og vedlikeholdes.

Sikkerhetsvindu


Montering av NorDan Sikkerhetsvindu


Montering av ramme i NorDan Sikkerhetsvindu

Skyvedør


Montering av NorDan skyvedør


Vedlikehold av NorDan skyvedør

VIS – Vindusinnseting i system


NorDan VIS – Vindusinnsetting I System

Enkel og tett montering med VIS

NorDan VIS sikrer korrekt montering, hindrer luftlekkasje, sparer tid og reduserer mengden avfall på byggeplass. I kombinasjon med NorDan NTech produkter gir dette maksimal isolering og tetting. NorDan VIS er tilpasset til alle tenkelige veggkonstruksjoner.

NorDan