NorDan Klimakalkulator

Regn ut hvor mye riktig valg av vinduer har å si for energiforbruket og klimagassutslipp i boligen din

Velg vinduer og dører som gjør en forskjell
I følge Enova kan gamle vinduer stå for bortimot 40% av varmetapet i boligen din. Samtidig har norske myndigheter forpliktet seg til å redusere klimagassutslippene (CO2e) med mer enn 50% innen 2030, sammenlignet med 1990-nivå. Ved å foreta et bevist valg kan du redusere energiforbruket i boligen din og samtidig oppnå lavere klimagassutslipp fra din bolig ihht Norges klima mål. NorDan er en aktiv pådriver for bedre klima og energieffektive løsninger. Riktige vinduer og dører bedrer ikke bare inneklima, men er en effektiv metode for å redusere klimagassutslippene.NorDan Klimakalkulator vil hjelpe deg å beregne hvor mye riktig valg av nye vinduer og dører har å si for klima og energiforbruket.

NorDan