NorDan Energikalkulator

Regn ut hvor mye riktig valg av vinduer har å si for energiforbruket og klimagassutslipp i boligen din

Velg vinduer og dører som gjør en forskjell

I følge Enova kan gamle vinduer stå for bortimot 40% av varmetapet i boligen din. Samtidig har norske myndigheter forpliktet seg til å redusere klimagassutslippene (CO2e) med mer enn 50% innen 2030, sammenlignet med 1990-nivå. Ved å foreta et bevist valg kan du redusere energiforbruket i boligen din og samtidig oppnå lavere klimagassutslipp fra din bolig ihht Norges klima mål. NorDan er en aktiv pådriver for bedre klima og energieffektive løsninger. Riktige vinduer og dører bedrer ikke bare inneklima, men er en effektiv metode for å redusere klimagassutslippene. NorDan Energikalkulator vil hjelpe deg å beregne hvor mye riktig valg av nye vinduer og dører har å si for klima og energiforbruket.

 • *
 • **

U-verdien til eldre vinduer:

 • tom 1965: Enkelt vanlig glass i ramme:
  U-verdi: 6,0 – 4,6
 • 1965 – 1975: Tolags iolerglass, vanlig glass:
  U-verdi: 3,0 – 2,7
 • 1965 – 1975: To vanlige glass i koblede rammer:
  U-verdi: 2,6 – 2,4
 • 1975 – 1985: Trelags isolerglass, vanligt glass, begge hulrom luftfylt:
  U-verdi: 1,8 – 2,2
 • 1985 – 1995: Tolags isolerglass, med belagt glass, luftfylt:
  U-verdi: 2,2 – 1,6
 • 1995 – 2008: Tolags isolerglass, med belagt glass, argongass:
  U-verdi: 2,0 – 1,5
 • 2008 – 2016: Tolags isolerglass, med belagt glass, argongass:
  U-verdi: 1,6 – 1,2
 • 2016 – 2022: Trelags isolerglass, med belagt glass, argongass:
  U-verdi: 1,2 – 0,8

* Et norsk standardhus har ca 25 m2 vindusareal.
** Gjennomsnittlig pris for nettleie og kraftpris ink. mva. for norske husholdninger i 2. kvartal 2022 (fratrukket strømstøtte), tall fra SSB.

År Kwh CO2e* CO2e** Besparelse
1        
3        
5        
10        
20        
30        

1 Liter bensin=2,65kg CO2e
1kg CO2e= 10,5km bilreise


Utregning:

* Nordisk utregning kalkuleres utifra en elmiks på 0,132
** Norsk utregning kalkuleres utifra en elmiks på 0,31

Få en utskrift av energiberegningen din

Ønsker du å ta vare på energiberegningen din kan du skrive den ut. Du kan også velge å lagre den som en PDF-fil.
Har du et prosjektnavn kan du også legge inn det (ikke obligatorisk).

NorDan