Produktutvikling

Snart 100 år i byggebransjen har lært oss mye om gode løsninger for vinduer og dører. Produktutvikling er en kontinuerlig prosess hos NorDan. Miljø, trivsel og sikkerhet står alltid i fokus.
Hvorfor ikke? Dette spørsmålet har vært den viktigste pådriveren for NorDans produktutvikling i snart 100 år. Hvis vi skulle godta etablerte «sannheter» som urokkelige, ville vi fortsatt stått på stedet hvil.

At vi selv tar hånd om alle ledd fra utvelgelse av råvarer til utvikling av maskiner og verktøy, gir oss full fleksibilitet til å styre etter trender og markedskrav. Når vi også besitter omfattende kunnskap om tre, kombinert med stor kunnskap på glass, er det naturlig at byggebransjen henvender seg til oss for å vurdere og teste nye vindusløsninger. Derfor er laboratoriet på vårt hovedkontor på Moi i løpende aktivitet.

Snart 100 år i byggebransjen har lært oss mye om gode løsninger for vinduer og dører. Produktutvikling er en kontinuerlig prosess hos NorDan. Miljø, trivsel og sikkerhet står i fokus. Vi var den første vindusprodusenten som fikk svanemerket. Hva blir det neste? NorDan et trygt valg!

Miljø, trivsel og sikkerhet i fokus.

Vi var den første vindusprodusenten som fikk svanemerket. Hva blir det neste?

NorDan