Ide & visjon

NorDan er bærekraftig og skal være ledende innen utvikling, markedsføring, produksjon og levering av miljøvennlige og trygge vinduer og dører med tilbehør.

Forretningsidé

NorDan er bærekraftig og skal være ledende innen utvikling, markedsføring, produksjon og levering av miljøvennlige og trygge vinduer og dører med tilbehør.

Vi har det som et mål for alt vi gjør i NorDan: Innad i bedriften søker vi stadig det perfekte samspillet mellom mennesker og produksjonsteknologi og mellom medarbeidere. Overfor kunder og leverandører forsøker vi hele tiden å være en perfekt samarbeidspartner. Overfor sluttbruker vil vi at produktene, både hver for seg og sammen, skal snakke sitt tydelige språk om perfekt form og funksjon – med lang, lang levetid.

Funksjon, form og mennesket har vært grunnpilarene i vår produktutvikling siden det første toveissvingende vinduet så dagens lys i 1961. Vinduet fikk navnet NorDan Perfekt. Men det var også en visjon som var født. En visjon om perfekte produkter, perfekte produksjonsmetoder og perfekte relasjoner til marked og samarbeidspartnere.Vi vet med oss selv at ingenting noen gang vil bli helt perfekt. Men vi har det som vårt overordnede mål og løfte.

Derfor kan du være trygg på at produkter fra NorDan alltid vil serve deg på den aller beste måte.

Perfekt samspill

«Perfekt samspill» har vært en ledestjerne for NorDan i mange år, og er noe vi forsøker å etterleve på alle nivåer.

Kontinuerlig forbedring
I NorDan har vi en visjon og overordnet mål om å oppnå kontinuerlig forbedring igjennom Perfekt Samspill. Innad i bedriften søker vi det perfekte samspillet mellom medarbeidere og produksjonsteknologi. Overfor kunder forsøker vi hele tiden å være en perfekt samarbeidspartner. Overfor sluttbrukerne vil vi at produktene skal snakke sitt tydelige språk om perfekt form og funksjon med lang, lang levetid. Innemiljøet og naturen skal ivaretas så perfekt det lar seg gjøre. Vi skal utfordre våre leverandører igjennom perfekt samarbeide og vil fremstå som en foregangsbedrift i forhold til våre eksterne omgivelser.

NorDan Perfekt
Perfekt Samspill ble lansert i forbindelse med vårt 75-års jubileum i 2001, og bygger på introduksjonen av NorDan Perfekt i 1961. Nyskapningen NorDan Perfekt var et toveissvingende innadslående vindu som vi i dag kjenner som NorDan NTech Sikkerhetsvindu. Produktet ble utsatt for omfattende prøving og feiling slik at det nærmet seg det perfekte. Det var et avansert vindu som ble patentert og konstruert for industriell produksjon. Nye beslag ble utviklet og maskiner konstruert for å omforene høy kvalitet med effektiv produksjon. Siden har hele organisasjonen gjennomgått store forandringer fokusert på kontinuerlig utvikling, prøving og feiling. I dag er NorDan en sterk merkevare med stor suksess i våre viktigste markeder.

Vår merkevare og vårt omdømme
Vår ambisjon er å forsterke posisjonen ved å bygge renommé og styrke merkevaren ytterligere. Vi vet med oss selv at ingenting sannsynligvis noen gang blir helt perfekt. Men, vi har som overordnet mål hele tiden å arbeide med forbedring. Dette skal gi kundene den beste totalopplevelsen og sikre et perfekt langsiktig samarbeid.

VÅRE VERDIER

For å skape Perfekt Samspill har NorDan kommet frem til følgende verdier:
• Bærekraftig • Ærlig • Resultatorientert • Handlekraftig • Menneskefokusert
NorDan