GreenTech

Et enda mer bærekraftig produktalternativ

Vi er oppriktig stolte av å kunne presentere GreenTech, et enda mer bærekraftig produktalternativ. GreenTech er utviklet med hjerte for miljøet og med tanken på en tryggere, grønnere fremtid. Flere miljøvennlige kriterier legges til grunn for at produktene skal kunne bære GreenTech-merket.

For at et produkt kan klassifiseres som GreenTech skal det blant annet være Svanemerket. Da vet du at produktet er blant de minst miljøbelastende. Vinduene har 3-lags glass, er aluminiumsbelagte og har en unik returordning.

Ved kjøp av et GreenTech produkt får du:

  • Et Svanemerket produkt med minst mulig negativ miljøbelastning og 10 års produktgaranti
  • Aluminiumsbekledning på utsiden av produktet
  • 3-lags glass, som gir lavere u-verdi og bedre isolasjonsevne
  • Alle balkongdører leveres med rustfrie hengsler
  • 60-års forventet levetid og 30 års garanti mot sopp og råte
  • Vårt løfte om å ta produktet i retur, når det er modent for utskiftning
  • Et kortreist produkt produsert i våre norske fabrikker
  • Karbonnøytralt transportregnskap
  • Vi planter et tre for hvert produkt du kjøper

Dokumentert bærekraft

Bærekraft er et viktig begrep med stor utbredelse, og det finnes mange ulike tolkninger av hva som gjør at et produkt er mer eller mindre bærekraftig. For å kunne dokumentere at produkter merket med GreenTech er et mer bærekraftig valg, har vi stilt tydelige krav til oss selv og våre produkter når det gjelder klima- og miljømessige aspekter.

Alle GreenTech produkter skal være Svanemerket som er et krav om minst mulig negativ miljøbelastning gjennom hele vinduets levetid. Det omfatter produktets energieffektivitet, samt bruk av bærekraftig trevirke og minst mulig miljøbelastende stoffer i blant annet overflatebehandling og isolasjon. I tillegg får alle Svanemerket produkter 10 års produktgaranti.

Lang levetid og lavere energiforbruk

Vinduer og dører som bærer et GreenTech-merke har fortsatt de samme gode kvalitetene som ligger til grunn i våre NTech produkter. Riktig valg av råmateriale, vakuumimpregnering, overflatebehandling og testing er noen viktige prosesser som bidrar til at produktene våre varer lenge.

Et GreenTech produkt skal være aluminiumsbekledd og ha 3-lags glass. Aluminiumsbekledning sikrer svært høy motstand mot korrosjon på overflaten og gjør produktet langvarig og tilnærmet vedlikeholdsfritt. Som et resultat, har aluminiumsbekledde produkter en forventet levetid på 60 år og hele 30 års garanti mot sopp og råte. 3-lags glass gir lavere u-verdi og bedre isoleringsevne, noe som bidrar til lavere energiforbruk når det kommer til oppvarming av bolig. Et lavere energiforbruk vil være gunstig for både deg og miljøet.

Med en levetid på 60 år betyr dette en stor total reduksjon i energiforbruket for bygget hvor GreenTech produkter settes inn. Jo lengre et vindu eller dør varer, jo mindre blir den totale påvirkningen på omgivelsene. Det er dette vi ønsker å oppnå med GreenTech. God isoleringsevne og lang levetid vil sikre langvarig miljø- og energieffektivitet.

Sirkulær tenking

Selv om høy kvalitet og lang levetid er viktige faktorer for å skape mer bærekraftige produkter er det ingen ting som varer evig. Dette er også et aspekt som GreenTech tar høyde for. Når man kjøper et GreenTech produkt, får man også vårt løftet om at vi er villige til å ta produktet i retur når det en gang i fremtiden er modent for utskiftning. Slik tar vi ansvar for produktene vi selger i dag, og et utvidet ansvar for ansvarlig håndtering av produktene i fremtiden.

Et helhetsperspektiv

Det er mer enn bare det fysiske produktet som bidrar til utslipp. Både valg og behandling av råmaterialer samt transporten av det ferdige produktet ut til kunden er kilder til økt CO2 avtrykk. Derfor sørger vi, blant annet for karbonnøytralt transportregnskap og kortreiste produkter. Kortreist vil si at produktet er produsert i våre norske fabrikker til det norske markedet.

For å kompensere vårt fotavtrykk ytterliggere har vi blitt «Trefaddere». Målet med prosjektet er å dyrke fram miljøskoger som skal binde CO2. Når du velger et GreenTech-produkt, planter vi et tre. Et tre er bare et tre. Men hvert år binder den norske skogen omtrent 25 millioner tonn CO2. Det er vår felles innsats som blir til en hel skog. Ditt bevisste valg når du kjøper GreenTech, bidrar til dette.

Bærekraft handler om en utvidet forståelse av vår påvirkning. Sammen med både kollegaer internt, leverandører og kunder ønsker vi å se på hvordan vi kan skape mer bærekraftige løsninger i et helhetsperspektiv.

NorDan