Et vindu mot det grønne

En grønnere hverdag

Bransjen vår, som så mange andre, snakker mye og høyt om bærekraft. I NorDan er vi bestemt på å fylle ordet med reelt innhold. Vi har en lang og stolt tradisjon for å tenke nytt, og i dag er behovet for nytenking større enn noensinne. 

Skal vi kunne bidra til det grønne skiftet (ja, begrepet er alt i ferd med å bli en klisjé, men det gjør ikke utfordringen mindre viktig), må både produktutvikling, logistikk og produksjon være gjennomsyret av et miljøbevisst tankesett. 

Klimanøytrale

Som markedsleder har vi et ekstra stort ansvar, og våre mål er krystallklare: En klimanøytral fabrikk, karbonnøytral transport og returordning for alle produkter og all emballasje.

Vi er alt i gang med arbeidet. For et par år siden lanserte vi en egen digitaliseringsstrategi, kalt «ECO Digital Ready». De fire hjørnesteinene i strategien er kompetanse, big data, IT-infrastruktur og bærekraft. Vi har også ansatt en person som skal jobbe med IT og bærekraft – disse områdene henger tett sammen.

En grønnere hverdag

NorDan har signert «grønnvaskingsplakaten», et fellesskap som advarer mot tomme ord og konkret jobber med hva man kan gjøre for å skape felles verdier for samfunnet og bedriften. (Du kan lese mer om dette på grønnvaskingsplakaten.no)

En produktserie av klimanøytrale vinduer og dører vil bli lansert høsten 2022. Vi har døpt seien GreenTech, og den vil bestå av svanemerkede produkter, kun digital produktinfo og monteringsanvisning, karbonnøytral transport og returordning.

I tillegg har vi forpliktet oss som «Trefadder», et prosjekt i regi av Innovasjon Norge som innebærer at vi sponser planting av et tre for hvert GreenTech-produkt som selges. Målet med prosjektet er å dyrke fram miljøskoger som skal binde CO2.

Utvalgte bærekraftmål

Hva gjør NorDan i forhold til FNs bærekraftmål? Jo, vi har valgt fire av målene som særskilte satsingsområder: Ansvarlig forbruk og produksjon, bærekraftige byer og samfunn, anstendig arbeid og økonomisk vekst og samarbeid for å nå målene.

Vi overvåker kontinuerlig vårt eget miljøregnskap for stadig å bli bedre – kraftforbruk, utslipp, transport (elektriske firmabiler, minimalt med flyreiser). Vi engasjerer oss nasjonalt i komiteer på digitalisering, og står på for å få på plass sertifiseringer i bransjen. Hele 40 % av det norske kraftforbruket går til oppvarming av bygg, så det er mye vi kan bidra med. Ikke minst gjelder dette krav til rehabilitering av bygg.

«Grønnere» medarbeidere

Selvsagt er veien vår mot et enda grønnere NorDan avhengig av at medarbeiderne våre er med på laget. I 2022 går vi i gang med en intern prosess som skal øke vår felles kompetanse på bærekraft.

Gjennom webinar, intranett, bekledningsartikler og annet skal alle som jobber i NorDan få økt bevissthet omkring våre mål og vårt samfunnsansvar.

Også kunder kan få innblikk i hva deres valg har å si. På hjemmesiden vår har vi har lansert en energikalkulator, der man selv kan se hva det betyr for både miljø og lommebok dersom man bytter produkt.

Alt i alt: NorDan er klar for å spille en aktiv rolle i det grønne skiftet. Vi gleder oss – fordi vi tror at den som har vilje til å utgjøre en forskjell, faktisk er i stand til det. 

NorDan