NorDan hovedlogo

Logoen er det viktigste grunnelementet
i bedriftens totale visuelle profil.

Logo

Hovedlogo NorDan

Logoen er det viktigste grunnelementet i bedriftens totale visuelle profil. For å oppnå troverdighet og tillit skal logoen alltid opptre på en helhetlig måte, og etter de retningslinjene som er gitt. NorDans primære logo består av tre hovedelementer: Symbolet, ordmerket og bakgrunnen. De skal vises sammen med de viste proporsjonene. Vær oppmerksom på at den gule bakgrunnen er en integrert del av logoen, og som hovedregel ikke fjernes eller erstattes.

Symbolet og skriften i logoen er satt sammen i fast definerte innbyrdes størrelsesforhold. Dette må ses på som et bilde som ikke skal brytes opp eller strekkes i høyde eller bredde. Det er heller ikke tillatt å endre/justere fargene.

NorDan hovedlogo

Logoens betydning
NorDan logo er den primære måten vi kan kommunisere merkevare-løftet på. Logoen er i ytterste konsekvens den eneste fellesnevneren på tvers av alle produkter, prosjekter og kanaler. Det å bruke logoen på riktig måte, hver eneste gang, er et ansvar alle både internt og eksternt har.

Tydelig avsender
Vår primære logo består av tre hovedelementer. Symbolet, ordmerket og bakgrunnen. De skal alltid vises med proporsjonene som vist. Vær oppmerksom på at den gule bakgrunnen er en integrert del av logoen, og skal som hovedregel aldri fjernes eller erstattes.

Få det til å fungere
Det er nesten alltid enklere å bruke logoen uten den gule bakgrunnen. Men det betyr ikke at det er den rette tingen å gjøre! Legg inn den ekstra innsatsen for å få primærlogoen til å fungere, og merkevarekommunikasjonen vil bli mye mer effektiv.

Kan brukes med varsomhet, og aldri uten godkjenning.

Sort Monokrom

Denne logovarianten bør kun brukes i spesielle tilfeller, som i klestrykk, gravering eller lasergravering på krevende materialer.

Negativ Monokrom

Denne logoversjonen skal kun benyttes i situasjoner hvor bare en farge er tilgjengelig, og bakgrunnen er svart.
Som i tilfeller ved klestrykk, gravering eller lasergravering på krevende materialer.

Svart med rødt symbol

Brukes kun i spesielle tilfeller hvor det allerede er en gul bakgrunn, for eksempel i gule klesplagg og alt som har en gul overflate.

Sølv – Pantone 877

Med unntak av helt spesielle tilfeller i forbindelse med klestrykk, ellers så bør du unngå all bruk av denne versjonen.

Gull – Pantone 872

Med unntak av helt spesielle tilfeller i forbindelse med klestrykk, ellers så bør du unngå all bruk av denne versjonen.

Omriss

Med unntak av helt spesielle tilfeller i forbindelse med klestrykk, ellers så bør du unngå all bruk av denne versjonen.


Grunnleggende bruk av NorDan logo

Logoen bør som standard plasseres på en overflate uten forstyrrende elementer som tekst, grafikk og bilder. Det er definert en sikkerhetsavstand på alle sider rundt logoen. 

Logoen er det viktigste basiselementet i vår overordnede visuelle fremtonging. Logoen bør alltid plasseres på en konsekvent og forutsigbar måte. 

Symbolet og skrifttypen i logoen har et satt størrelsesforhold, og skal aldri splittes opp eller strekkes i verken bredde eller høyde. Det er ikke tillatt å endre/justere fargene. 

Når man skriver NorDan, skal man alltid bruke en stor “N” og “D”.

Beskyttet område

Det skal alltid være et beskyttet område rundt NorDan logoer. Det betyr at ingen elementer, illustrasjoner, tekst eller andre linjer må plasseres i det beskyttede området. Logoen skal ved normal bruk plasseres på en visuelt ren overflate, uten distraherende eller forstyrrende elementer som tekst, grafikk eller bilder. Det er definert et beskyttet område på alle sider.

Legg logoen inntil en kant

I flukt med margene
Riktig plassering av logoen sikrer en helhetlig visuell kommunikasjon. På grunn av den fargede bakgrunnen vil logoen i hovedsak visuelt søke seg til plassering i flukt med en marg. For de aller fleste trykksaker betyr dette at logoen skal plasseres inntil utfallende marg, rett ved siden av den fysiske yttermargen på papiret.

Avstand til omkringliggende elementer

Logoen bør alltid plasseres med fri avstand til omkringliggende elementer tilsvarende minimum 1x logoens høyde, med unntak av avstand til utfallende marg. Et unntak til denne regelen er brevark, hvor det ikke er mulig å plasseres logoen helt inntil utfallende høyre marg. I dette tilfellet innrømmes fri avstand til alle omkringliggende elementer langs alle sider av logoen, tilsvarende minimum 1x logoens høyde.

Tilfeller uten utfall
I tilfeller hvor materialet det trykkes på trykkes uten utfall, er det viktig å påse at logoen får tilstrekkelig avstand til omkringliggende elementer (minimum 1x av logoens høyde).

Bruk skjønn og legg til nok avstand slik at det visuelle inntrykket er at logoen søker mot en kant i designet.


Bruk det aldri alene. Glem aldri å inkludere det.

Logoen bør som standard plasseres på en overflate uten forstyrrende elementer som tekst, grafikk og bilder. Det er definert en sikkerhetsavstand på alle sider rundt logoen. Noen typer materiell som presentasjons- og dokumentmaler kan ha mye å hente på å implementere symbolet som for eksempel et vannmerke. Kipp-Dreh-symbolet fra logoen kan benyttes i disse sammenhengene, så lenge bruken følger disse retningslinjene:

Komplett symbol

Symbolet må alltid benyttes helfarget når det vises i sin helhet: Enten som NorDan rødt eller i den alternative gråfargen.

Beskåret

‍Symbolet skal alltid benyttes beskåret, og beskjæringen skal alltid skje fra hjørnet nederst til høyre.
Symbolet øvre- og venstre kant skal aldri beskjæres.
Symbolet må aldri fylles med en heldekkende farge.

Bruk omriss-versjonen
Symbolet skal alltid benyttes i omriss-versjonen, med en maksimal relativ strektykkelse på 3 punkt. Som en tommelfingerregel skal strek-tykkelsen være lik bredden på bokstaven I i brødteksten.

Spesielle tilfeller
Det vil alltid oppstå spesielle tilfeller hvor det både er hensiktsmessig og egnet å benytte symbolet alene, uten hjørne-plassering eller beskjæring. Slike tilfeller kan være jakkenåler og andre typer smykker, på bekledning og andre unike bruksområdet. Disse tilfellene reguleres og overvåkes grundig og spesifikt, og man skal som hovedregel aldri utforme noe som utelukkende baserer seg på bruk av symbolet uten også å inkludere ordmerket og bakgrunnen.

Kontaktperson
Maren Rasmussen
Marketingsjef
+47 51 40 40 00
marketing@nordan.no

NorDan