Sikkerhet, bærekraft og kvalitet

Vi stiller strenge krav til oss selv, men like viktige er kravene som ulike sertifiseringsordninger stiller. Slik kan du være trygg på at vinduer og dører fra NorDan tilfredsstiller ledende standarder innen sikkerhet, bærekraft og kvalitet.

Videre kan du lese mer om våre tiltak for bærekraft:

På avstand er vi små. Bra at vi er sammen om å ta vare på alt dette.

EPD

EPD er en miljødeklarasjon som beskriver og oppsummerer miljøprofilen til et bestemt produkt. En EPD lages på grunnlaget av en livsløpsanalyse, og siden EPDene er standardiserte dokumenter er det lett å sammenligne to produkter med hverandre. NorDan var første norske vindusprodusent med en EPD, og vi fortsetter å miljødeklarere produktene våre slik at miljøstandarden vi setter alltid kan etterprøves.

nordan_bærekraft_EPD

PEFC

Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes, eller PEFC, er en internasjonal organisasjon som jobber for å fremme bærekraftig skogforvaltning gjennom uavhengig sertifisering hos tredjepart. PEFC sikrer at treverket NorDan bruker kommer fra bærekraftige skoger.

nordan_bærekraft_PEFC

NDVK

NDVK er et frivillig sertifiseringsorgan for produsenter av vinduer og dører. I NDVK er det et regelverk som stiller krav til produsentenes kvalitetssikringssystem. De sertifiserte produsentene oppfyller kravene som gjelder. Alle produkter med NDVK-merket er testet og godkjent etter europeiske standarder.

nordan_bærekraft_NDVK

NTR B

En nordisk standard for beskrivelse av trykkimpregnert materiale. NTR krever at produsentene har beskrevet en egen kontrollrutine, og en tredjepart tar prøver som analyseres. NorDan følger NTR B-standarden, og er medlem av Norsk Impregneringskontroll.

nordan_bærekraft_NTRB

Svanemerket

Svanemerket er en felles miljømerkeordning for landene i Norden. Innenfor nesten 50 produkt- og tjenestekategorier finnes det flere tusen svanemerkede produkter. Svanemerket stiller krav til hele produksjonsprosessen, og gir en garanti for at produktet er blant de minst miljøbelastende innenfor sin kategori.

BREEAM® NOR

BREEAM® NOR er Norges fremste metode for klassifisering av bærekraftige bygg, med mulighet for sertifisering via NGBC. BREEAM® NOR er en norsk tilpasning av BREEAM® og ble lansert den 20. oktober 2011. En hel bransje har stått bak utviklingen av BREEAM® NOR.

nordan_bærekraft_breeamnor

NorDan