NorDan skrifter

En felles skrifttype skal tjene som en visuell indikator.

Typografi

NorDan sine skrifttyper

Skrift som en visuell indikator

En felles skrifttype skal tjene som en visuell indikator. Neo Sans av Monotype Foundry er vårt skrifttype, og brukes i all markedsføring. Neo Sans kan være ganske vanskelig å jobbe med uten tilgang til typo- grafiske verktøy, for eksempel Adobe InDesign, Illustrator eller Photoshop. Som en tommelfingerregel bør du ikke bruke Neo Sans hvis du ikke har tilgang til denne typen programvare.

Neo Sans tilbyr ikke et kinesisk tegnsett. For markedsføring i Kina, bruk fonten Source Han Sans (Tradisjonell eller forenklet kinesisk). Dette er åpen kildekode og fritt tilgjengelig for nedlasting.

NorDan sin interne skrifttype

Arial og Times New Roman brukes internt. Kontordokumenter og presentasjoner vil være basert på skrifttyper som følger med Microsoft Office. Dette betyr at brev, presentasjoner, notater og andre kontordokumenter enkelt distribueres uten skriftproblemer.

NorDan