Mindre energitap

Opptil 42% lavere energitap om du velger NTech PassivU-verdi

Energieffektiviteten i et vindu kalles U-verdi, som beskriver hvor mye varmeenergi som lekker gjennom produktet.

Varmetapet fra eldre vinduer kan utgjøre over 40 % av boligens totale varmetap. Ved å skifte vinduer og dører vil du oppnå følgende: Du vil spare strøm og dermed penger, innetemperaturen blir jevnere og du får en høyere bokomfort. Du får bedre energimerking og øker verdien på bolig. Ved å skifte gamle vinduer, etterisolere mot kaldloft, krypkjeller og yttervegger, viser beregninger fra NVE / Multiconsult at en kan spare 3400 kWh pr. år.Når du velger vinduer med god varmeisolerende evne, går det med betydelig mindre energi til å varme opp huset. Dessuten får du et jevnere, mer behagelig inneklima. Og minst like viktig: Du gir ditt bidrag til å redusere karbondioksidutslippene

Jo lavere U-verdi, jo bedre energiegenskaper har vinduet. Korrekt U-verdi får man kun ved å måle over hele produktet, og ikke bare på glassoverflaten. I NorDan fokuserer vi på å lage så tette vinduer som mulig. Det sikrer lavest mulig energitap og tåler store påkjenninger fra vind. Dagens standard i Norge er U-verdi på 0.8 for småhus. U-verdi 1,2 er maks tillatte U-verdi ved omfordeling i et energiregnskap.

NorDan