GDPR

Cookies & Personvernpolicy

25. mai 2018 innføres en felleseuropeisk lov om behandling av personopplysninger: GDPR. Formålet med den nye personvernforordningen er å styrke vernet av personopplysninger for deg som privatperson.

De viktigste endringene i forordningen for personvern er at du har rett til å begjære rettelser, sletting eller tilgang til dine personopplysninger som vi har lagret. Du har også rett til å innvende mot og kreve begrenset behandling av dine personopplysninger.

Personopplysninger er alle former for informasjon som kan benyttes for å identifisere en fysisk person. Eksempler på dette er navn, bilder, kontaktopplysninger, personnummer etc. Vi sørger for at dine personopplysninger alltid forvares trygt hos oss, og at behandlingen følger både gjeldende regler for databeskyttelse og våre interne retningslinjer og rutiner. Du har rett til å be om innsyn i dine personopplysninger som er lagret hos oss, og opplysningene lagres aldri over lenger tid enn det som er nødvendig.

Ditt personvern er viktig for oss. Det er viktig for oss at du føler deg komfortabel og trygg med hvordan vi behandler dine personopplysninger. Derfor har vi rutiner og systemer som sikrer personopplysningene dine. Vi sørger for at kun de personene som behandler dine personopplysninger har tilgang til disse.

Nedenfor har vi på generelt grunnlag beskrevet dine rettigheter iht. GDPR
Uavhengig av hvilken informasjon en virksomhet har lagret om deg, skal du alltid kunne ha kontroll over dine egne personopplysninger. Derfor har du iht. gjeldende regler for personopplysninger følgende rettigheter.

Rett til innsyn
Du kan kreve innsyn i registrerte personopplysninger og verifisere informasjonen en virksomhet har lagret om deg. Du vil også få informasjon om formålet med personopplysningene og lagringsperioden.

Rett til korrigering
Du har krav på å få feilaktig eller ikke-komplett informasjon om deg selv korrigert.

Rett til å kreve sletting
Du har rett til å bli glemt, gjennom å kreve sletting av personopplysninger som ikke lenger er nødvendige. En virksomhet har rett til å nekte sletting dersom det finnes juridisk grunnlag, som for eksempel plikt til bokføring og lignende.

Rett til dataportabilitet
Hvis virksomhetens rettighet til å behandle dine personopplysninger baserer seg på et samtykke fra deg, eller for å fullføre en avtale med deg, kan du ha rett til å motta personopplysningene dine i et maskinlesbart format for å kunne bruke disse hos en annen virksomhet. Det gjelder først og fremst opplysninger du selv har oppgitt.

Rett til å motsette seg behandling
Du har retten til å reservere deg mot at personopplysningene dine behandles basert på en interesseavveining (berettiget interesse).

Du har rett til å begrense behandlingen av dine personopplysninger dersom du for eksempel anser opplysnigenen for ikke å være korrekte.

Cookies
Slik benytter vi oss av cookies
Vi bruker cookies for å forbedre din opplevelse på våre websider. Nedenfor forklarer vi hvordan vi benytter oss av cookies, og hvilke valg du kan gjøre når det gjelder våre cookies.

Hva er cookies?
Cookies er små tekstfiler som består av tall og bokstaver. Disse sendes fra vår eller våre leverandørers webserver og lagres på din enhet (for eksempel datamaskin eller mobiltelefon). De kan lagres på to ulike måter:

• Sessioncookies er tilfeldige cookies som forsvinner når du lukker nettleseren din eller appen du brukte for å nå websidene

• Varige cookies er cookies som lagres på din enhet inntil du selv fjerner dem eller til varigheten utløper

Ulike typer av cookies
Både vår egen og andres websider, som Facebook eller Google, kan plassere cookies på din enhet når du besøker vår webside. Cookies fra websiden du besøker kalles førsteparts-cookies. Cookies fra andre kalles tredjeparts-cookies.

Andre filer, som ligner cookies, er web beacons og lignende teknikker. Web beacons er små, gjennomsiktige bildefiler som kan inkluderes i blant annet epost vi sender deg.

Hvorfor benytter vi oss av cookies?
Vi bruker cookies for å gjøre besøket ditt på websidene våre så bra som mulig, og for å kunne forbedre websidene ytterligere. Vi lagrer ingen IP-adresser eller lignende personopplysninger om deg.

Funksjons-cookies forbedrer din opplevelse
Vi kan lagrer cookies om hvilke sider du har besøkt for at din opplevelse av vårt websted skal være så smidig som mulig. For eksempel kan vi gjøre det slik at du slipper å se et popup-vindu mer enn én gang.

Analyse-cookies hjelper oss å gjøre nettstedet bedre
Vi benytter oss av cookies for å samle inn overordnet, analytisk informasjon om hvordan du bruker nettstedet. Dette kan være for eksempel statistikk over våre mest populære sider. Med informasjonen vi samler inn kan vi forbedre nettstedet vårt.

Fjerne cookies
Nettleseren på din enhet tillater deg som regel å selv stille inn hvilke cookies som kan lagres på enheten. Du kan for eksempel velge å blokkere alle cookies, kun akseptere cookies fra nettstedet du besøker eller slette alle cookies når du lukker nettleservinduet.

Du kan bruke vår nettside fullt ut selv hvis du ikke aksepterer cookies.

Kontakt webmaster:
E-post: marketing@nordan.no

NorDan