Sammen skaper vi en grønnere hverdag

NorDan har lenge vært en forkjemper for et grønt skifte i bygge industrien. En grønnere omstilling er derfor noe vi jobber med daglig, både for å ta ansvar som leverandør, men like viktig er det å hjelpe våre kunder til å ta grønnere valg.

En grønnere omstilling

Tallene fra Miljødirektoratet viser at industri og transport står i dag for 55% av klimagassutslipp i Norge. Dette gjør disse sektorene til viktige aktører når det gjelder en positiv endring i miljøskiftet. NorDan har lenge vært en forkjemper for et grønt skifte i byggeindustrien. En grønnere omstilling er derfor noe vi jobber med daglig, både for å ta ansvar som leverandør, men like viktig er det å hjelpe våre kunder til å ta grønnere valg. Vi er opptatt av at ordene vi bruker blir fylt med innhold, noe konkret og håndfast vi kan strekke oss etter.

Grønnvaskingsplakaten

Grønnvaskingsplakaten har hjulpet oss med å være tro mot oss selv. Den bidrar til å minne alle i NorDan på at vi skal være ærlige og etterrettelige i vår kommunikasjon rundt bærekraft. Vi skal kunne stå 100% inne for hva vi gjør og produktene vi leverer.
Rent konkret har vi satt som mål om at NorDan innen 2030 skal være en klimanøytral fabrikk, få på plass en returordning av våre produkter og vi skal ha en klimanøytral transport.

GreenTech – et enda mer bærekraftig produktalternativ

Endringene som nå skjer er nødvendige og NorDan skal ta en aktiv rolle i det grønne skiftet. Vi skal gjøre vår jobb for å levere mer miljøvennlige og bærekraftige produkter enn det vi gjør i dag. Vi lanserer derfor GreenTech – et enda mer bærekraftig produktalternativ for at våre kunder enkelt skal kunne ta et valg som er litt bedre for miljøet.

Vi er oppriktig stolte av å kunne presentere GreenTech, som er utviklet med hjerte for miljøet og med tanken på en tryggere, grønnere fremtid. Flere miljøvennlige kriterier legges til grunn for at produktene skal kunne bære GreenTech-merket. For at et produkt kan klassifiseres som GreenTech skal det blant annet være Svanemerket. Da vet du at produktet er blant de minst miljøbelastende. Svanemerket står for redusert klimabelastning, bærekraftig ressursbruk og en giftfri hverdag. Andre klimatiltak er at et GreenTech produkt er kortreist. Vinduene har 3-lags glass, er aluminiumsbelagte og har en unik returordning.

Vi er «trefaddere»! Det innebærer at vi sponser planting av ett tre for hvert GreenTech-produkt som selges. Målet med prosjektet er å dyrke fram miljøskoger som skal binde CO2. Ditt bidrag har noe å si for en tryggere, grønnere fremtid. Det kan være vanskelig å se hvor mye det har å bety, de små valgene man tar. Når du velger et GreenTech-produkt, planter vi et tre. Et tre er bare et tre. Men hvert år binder den norske skogen omtrent 25 millioner tonn CO2. Det er vår felles innsats som blir til en hel skog. Ditt bevisste valg når du kjøper GreenTech, bidrar til dette.

NorDan