Perfekt Samspill bak utslippskutt på Hel Aluminiums produkter

I tett samarbeid med aluminiumsleverandøren Hydro Building Systems har NorDan kuttet 290 tonn CO2-utslipp på Hel Aluminiums produkter

Ved fabrikken i Mažeikiai, Litauen produseres en stor del av NorDans produkter i hel aluminium. Ekstruderte aluminiumsprofiler kappes og monteres som vinduer, inngangsdører, skyvedører og foldedører i en rekke utførelser til små og store prosjekter i nær sagt alle NorDans markeder.

Grønne leverandører

Sin lange levetid og gode egenskaper for resirkulering til tross, aluminium kommer med et betydelig fotavtrykk. Det betyr ikke at det ikke kan forbedres, sier adm. dir. Giedrius Žilenas.

– Ved å erstatte 46 tonn tradisjonell aluminium med Hydro Circal har vi bidratt til å redusere utslippene ved våre produkter med hele 290 tonn CO2-ekvivalenter. Det er et godt bidrag, men vi har fortsatt store ambisjoner. Bare i 2022 økte denne andelen betydelig, sier han. Circal er en type aluminium som inneholder en høyere andel resirkulert materiale etter forbruk. Slikt materiale kan være alt fra brusbokser til gamle vinduer og bildeler. Den betydelige utslippsgevinsten ligger i å gi avfall et nytt liv. Med minimum 75 % resirkulert aluminium reduseres mange av utslippene knyttet til aktiviteter ved å utvinne aluminium fra naturen.

Setter bærekraft på agendaen

En viktig del av bærekraftsstrategien til NorDan er å bli mer oppmerksomme på hva man tar inn i produksjonen.

– Vi har et stort fokus på energiforbruk, bruk av grønn energi og reduksjon av avfall. Men for å ta de store stegene innen utslippskutt er det litt begrenset hva vi som en produksjonsenhet kan gjøre, og vi er avhengig av leverandørene våre, sier han. Nettopp derfor har samarbeidet med Hydro Building Systems vært viktig for å styrke bærekraftprofilen ved NorDan fabrikk i Litauen.

– Det er et samspill i at leverandørene tilbyr oss sine mest bærekraftige råvarer, samtidig som at vi stiller strengere krav til hva vi forventer av bærekraft fra dem. Et tett og godt samarbeid er avgjørende for at vi skal kunne bidra til bedre løsninger for alle, sier han.

I årene som kommer vil det være mer enn bare pris som spiller en rolle, også fotavtrykket til produktene man leverer vil bli viktig.”
NorDan