5 års ruteknusegaranti

Du skal ha glede av NorDan-vinduene dine i mange år. Derfor erstatter vi knust glass de fem første årene etter at vinduet er montert.

Ruteknusegaranti

NorDan AS sine produkter har en 5 års garanti for knuseskader, så fremt ikke annet er opplyst i forbindelse med det konkrete salg. Garantien gjelder for produkttype NTech levert til private sluttkunder og er gjeldende fra overleveringstidspunktet av boligen. Knuseskadegarantien gjelder kun for varer som leveres i Norge og gjelder knuseskader som skyldes hendelige uhell etter montering. Garantien dekker ikke knuseskader som skyldes innbrudd, hærverk, partiell oppvarming, brann eller force majeure. Glass som ikke er fabrikkmonterte av NorDan AS dekkes ikke av garantien. *Garantien er gjeldende fra 01.10.17

Reklamasjon:
Garantien bortfaller dersom det ikke er reklamert til NorDan AS innen rimelig tid etter at skaden ble oppdaget og senest innen utløp av garantiperioden på 5 år. Skulle det oppstå knuseskader som omfattes av garantien vil NorDan AS kostnadsfritt levere erstatningsglass til kundens adresse. Garantien omfatter ikke montering.

NorDan