Forretningsidé

NorDan skal være ledende innen utvikling, markedsføring, produksjon og levering av miljøvennlige og trygge vinduer og dører med tilbehør.

Perfekt samspill
Vi har det som et mål for alt vi gjør i NorDan: Innad i bedriften søker vi stadig det perfekte samspillet mellom mennesker og produksjonsteknologi og mellom medarbeidere. Overfor kunder og leverandører forsøker vi hele tiden å være en perfekt samarbeidspartner. Overfor sluttbruker vil vi at produktene, både hver for seg og sammen, skal snakke sitt tydelige språk om perfekt form og funksjon – med lang, lang levetid.

Funksjon, form og mennesket har vært grunnpilarene i vår produktutvikling siden det første toveissvingende vinduet så dagens lys i 1961. Vinduet fikk navnet NorDan Perfekt. Men det var også en visjon som var født. En visjon om perfekte produkter, perfekte produksjonsmetoder og perfekte relasjoner til marked og samarbeidspartnere.

Vi vet med oss selv at ingenting noen gang vil bli helt perfekt. Men vi har det som vårt overordnede mål og løfte.

Derfor kan du være trygg på at produkter fra NorDan alltid vil serve deg på den aller beste måte.

NorDan