Innovasjon

Ved stadig vekk å stille spørsmål om hva som kan gjøres bedre, smartere og vakrere, har vi skapt en jevn strøm av nyvinninger.

Vi var først ute med

Svanemerket vindu
Passivvindu med isolert karm og ramme
Superisolerende vinduer.
Standard innbruddssikring
Aluminiumsbekledde vinduer og dører
Ferdig overflatebehandling
Ventil som standard
Ferdigmonterte foringer
Ferdig glassede vinduer og dører

Hvorfor ikke? Dette spørsmålet har vært den viktigste pådriveren for NorDans produktutvikling i snart 100 år. Hvis vi skulle godta etablerte «sannheter» som urokkelige, ville vi fortsatt stått på stedet hvil.

At vi selv tar hånd om alle ledd fra utvelgelse av råvarer til utvikling av maskiner og verktøy, gir oss full fleksibilitet til å styre etter trender og markedskrav. Når vi også besitter omfattende kunnskap om tre, kombinert med stor kunnskap på glass, er det naturlig at byggebransjen henvender seg til oss for å vurdere og teste nye vindusløsninger. Derfor er laboratoriet på vårt hovedkontor på Moi i løpende aktivitet.

Over 90 år i byggebransjen har lært oss mye om gode løsninger for vinduer og dører. Produktutvikling er en kontinuerlig prosess hos NorDan. Miljø, trivsel og sikkerhet står i fokus. Visste du at vi var den første vindusprodusenten som fikk svanemerket. Hva blir det neste?

NorDan et trygt valg!NorDan