NorDan Klimakalkulator

Reduser klimagassutslipp og energiforbruk med NorDan klimakalkulator.

Velg vinduer og dører som gjør en forskjell

Energitapet fra eldre boliger kan utgjøre over 40% av boligens totale energitap. Samtidig har norske myndigheter forpliktet seg til å redusere klimagassutslippene (CO2e) med mer enn 50% innen 2030. Ved å foreta et bevist valg kan du med vår klimakalkulator oppnå lavere klimagassutslipp fra din bolig ihht Norges klima mål.

NorDan er en aktiv pådriver for bedre klima og energieffektive løsninger. Riktige vinduer og dører bedrer ikke bare inneklima, men er en effektiv metode for å redusere klimagassutslippene. Bruk NorDan klimakalkulator aktivt for å se hvor mye riktig valg av nye vinduer og dører har å si for klima og energiforbruket.

 • *
 • **

U-verdien til eldre vinduer:

 • tom 1965: Enkelt vanlig glass i ramme:
  U-verdi: 6,0 – 4,6
 • 1965 – 1975: Tolags iolerglass, vanlig glass:
  U-verdi: 3,0 – 2,7
 • 1965 – 1975: To vanlige glass i koblede rammer:
  U-verdi: 2,6 – 2,4
 • 1975 – 1985: Trelags isolerglass, vanligt glass, begge hulrom luftfylt:
  U-verdi: 1,8 – 2,2
 • 1985 – 1995: Tolags isolerglass, med belagt glass, luftfylt:
  U-verdi: 2,2 – 1,6
 • 1995 – 2008: Tolags isolerglass, med belagt glass, argongass:
  U-verdi: 2,0 – 1,5
 • 2008 – 2016: Tolags isolerglass, med belagt glass, argongass:
  U-verdi: 1,6 – 1,2
 • 2016 – 2018: Trelags isolerglass, med belagt glass, argongass:
  U-verdi: 1,2 – 0,8

* Et norsk standardhus har ca 25 m2 vindusareal.
** Gjennomsnittlig pris for nettleie og kraftpris ink. mva. for Norske i 2018, tall fra SSB.


År Kwh CO2e* CO2e** Besparelse
1        
3        
5        
10        
20        
30        

1 Liter bensin=2,65kg CO2e
1kg CO2e= 10,5km bilreise


Utregning:

* Nordisk utregning kalkuleres utifra en elmiks på 0,132
** Norsk utregning kalkuleres utifra en elmiks på 0,31

Få en utskrift av energiberegningen din

Ønsker du å ta vare på energiberegningen din kan du skrive den ut. Du kan også velge å lagre den som en PDF-fil.
Har du et prosjektnavn kan du også legge inn det (ikke obligatorisk).

NorDan