Energieffektivitet og NorDan Klimakalkulator

Når temperaturen ute begynner å falle, kan gamle og uisolerte vinduer raskt føre til store strømregninger. Varmetapet fra eldre vinduer kan utgjøre over 40% av boligens totale varmetap. Nye vinduer med god varmeisolerende evne er med på å redusere strømforbruket, og samtidig skape et jevnere og mer behagelig inneklima. Og minst like viktig: Du gjør ditt bidrag til å redusere karbondioksidutslippene.
U-verdi

Energieffektiviteten i et vindu kalles U-verdi, som beskriver hvor mye varmeenergi som lekker gjennom produktet. Jo lavere U-verdi, jo bedre energiegenskaper har vinduet. Korrekt U-verdi får man kun ved å måle over hele produktet, og ikke bare på glassoverflaten. I NorDan fokuserer vi på å lage så tette vinduer som mulig. Det sikrer lavest mulig energitap og tåler store påkjenninger fra vind.

NorDan Klimakalkulator

Norske myndigheter har forpliktet seg til å redusere klimagassutslippene (CO2e) med mer enn 50% innen 2030. NorDan er en aktiv pådriver for bedre klima og energieffektive løsninger. Riktige vinduer og dører bedrer ikke bare inneklima, men er en effektiv metode for å redusere klimagassutslippene.

Ved å foreta et bevist valg kan du med vår klimakalkulator oppnå lavere klimagassutslipp fra din bolig ihht Norges klima mål. Bruk NorDan klimakalkulator aktivt for å se hvor mye riktig valg av nye vinduer og dører har å si for klima og energiforbruket.

NorDan