Lærlinger innen industrimekaniker, automasjon og snekkerfaget – Moi

Til vår fabrikk på Moi søker vi lærlinger innen industrimekaniker, automasjon og snekkerfaget.

Vi har en stor vedlikeholdsavdeling på Moi som vi ønsker å styrke med lærlinger innen mekaniker- og automasjonsfaget. Du får mulighet til varierte oppgaver og faglig utvikling.

Visste du at NorDan har en egen lærlingskole? For lærlinger innen snekkerfaget, har NorDan et spesielt tilbud, hvor du kan bli lærling etter endt grunnskole og få mulighet til å ta fagbrev etter 4 år.
Les mer om tilbudet her.
Det er også aktuelt for oss å ta inn elever som har startet på andre linjer, men som ønsker å endre fag.

Det investeres mye i fabrikkene og du vil lære om en moderne og fremtidsrettet produksjon. Fabrikken på Moi har et stort investeringsprogram fram mot 100 års jubileum i 2026, som du som lærling får delta aktivt i.

Spørsmål og nærmere opplysninger om automatiker og mekaniker lærling kan rettes til:

Vedlikeholdssjef: Alf-Reiar Tønnessen
Tlf: 905 70 838
E-post: alf.reiar.tonnessen@nordan.no

Spørsmål og nærmere opplysninger om snekker lærling kan rettes til:

Leder for lærlingskolen: Britt Jane G. Steinberg
Tlf: 416 26 374
E-post: britt.jane.gursli@nordan.no

Søknadsfrist: Vi behandle søknadene fortløpende inntil vi har de lærlingene vi ønsker. “Rett” søker vi raskt få et tilbud.

Søknader kan sendes inn via skjema nedenfor:

Jobbsøknad generelt

  • YYYY dot MM dot DD
  • Max. file size: 256 MB.
  • Max. file size: 256 MB.

    Jeg bekrefter at fullt personnummer (siste fem siffer) ikke forekommer på noen av vedleggene til søknaden.
    Ja, jeg aksepterer at dere behandler personopplysningene jeg oppgir. Alle data blir behandlet i samsvar med GDPR og kun brukt til det spesifiserte formålet. Innsendte søknader slettes etter 12 måneder.

NorDan ble grunnlagt på Moi i Rogaland i 1926, og er i dag en betydelig produsent av dører og vinduer i Europa. Konsernet hadde i 2022 totalt 12 fabrikker, 30 salgskontor, ca 2300 medarbeidere og en omsetning på ca. 4,7 milliarder NOK.

Våre hovedmarkeder er Norge, Sverige, Storbritannia, Irland og Danmark. Selskapet har hovedkontor og fabrikk på Moi samt fabrikker på Otta og Egersund i Norge.

Vår visjon er Perfekt Samspill. Arbeidsmiljøet i NorDan skal være preget av trivsel, mulighet for personlig og faglig utvikling.

NorDan