Lærling

Rogaland Tresenter (opplæringskontor for treteknikk), tilbyr elever fra 10. klasse, som ønsker det, å tegne lærekontrakt i Trevare- og bygginnredningsfaget eller produksjonsteknikkfaget.Et likeverdig tilbud til 2+2 modellen

(2 år i skole og 2 år i lære), i den nye reformen (kunnskapsløftet), som startet høsten 2006.

Aktuelle elever tegner altså en 4-års lærekontrakt med full opplæring i bedrift, i motsetning til “hovedmodellen” som er 2 år i skole og 2 år i bedrift. Yrkesteorien tas ved å gå en dag i uka på egen skole/verksted, de 2 første årene. Fellesfagene (allmennfagene) tas og ved å gå på skole en dag uka, de 2 siste årene. De 4 andre dagene i uken arbeider man i bedriften på forskjellige avdelinger.

Fordelene med denne ordningen er at en er sikret lærlingeplass etter opptak, en får jobbe praktisk med en gang og det er tett samsvar mellom teori og praksis.

Lærlingene vil bli avlønnet etter en “trappemodell” som gir 35% av en fagarbeiders grunnlønn første året, deretter 45% andre året, 55% tredje året og 65% fjerde året, med andre ord 2 årslønner fordelt over 4 år.

Etter 4 år vil lærlingen avlegge ordinært fagbrev/svennebrev i aktuelt fag, og ha samme kompetanse og rettigheter som de som går et ordinært løp. Det er mulig å gå videre på fagskole eller annen høyere utdanning (må ta vg3 påbygg eller tilsvarende noe avhengig av hva en vil studere)

Praksis og undervisning NorDan på Moi. Fagbrevene gir også gode muligheter for fast jobb ved NorDan AS – en av de største og mest fremgangsrike bedriftene især Rogaland.

2 år i skole og 2 år i bedrift:
I tillegg til vår modell som lærling over 4 år, tilbyr vi den tradisjonelle modellen hvor en først går 2 år på skole for så å ta to 2 som lærling i en bedrift. I NorDan tilbyr vi lærlingordning for industrimekanikerfaget, automatiseringsfaget og CNC- maskineringsfaget.

Er dette interessant for deg, så ta kontakt med din rådgiver så raskt som mulig, slik at vi raskest mulig kan få en oversikt over interesserte søkere.

Ytterligere opplysninger kan fås ved å kontakte Rogaland Tresenter AS, ved Nils Terje Hagen på tlf: 415 40 961, e-post nth@rogalandtresenter.no, du kan også kontakte NorDan v/ Britt Jane Gursli på tlf: 416 26 374, e-post britt.jane.gursli@nordan.no

Søknader kan sendes inn via skjema nedenfor:

  • YYYY dot MM dot DD
  • Max. file size: 512 MB.
  • Max. file size: 512 MB.

    Jeg bekrefter at fullt personnummer (siste fem siffer) ikke forekommer på noen av vedleggene til søknaden.
    Ja, jeg aksepterer at dere behandler personopplysningene jeg oppgir. Alle data blir behandlet i samsvar med GDPR og kun brukt til det spesifiserte formålet. Innsendte søknader slettes etter 12 måneder.
NorDan