NorDan logofarger

Gult er en positiv og lykkelig farge.

Farger

NorDan sine farger

Logofargene rød og gul er spesifiserte NorDan farger.
Ved bruk av spesialfarge benyttes Pantone Matching system, PMS. Ved vanlig 4- fargetrykk benyttes en %-fordeling mellom cyan (blå), yellow, magenta (rød) og key (sort) – forkortet til CMYK. I skjermbaserte versjoner benyttes RGB (rød/gul/blå).

NorDan Rød

PMS: 485 c
CMYK: 0%, 100%, 100%, 0%
RGB: 255, 0 , 0
HEX: DA291C
RAL: 3020

NorDan Svart

PMS: Neutral Black
CMYK: 0%, 0%, 0%, 100%
RGB: 0, 0, 0
HEX: 4D4845
RAL: 8022

NorDan Gul

PMS: 109 c
CMYK: 0%, 10%, 100%, 0%
RGB: 255, 220, 0
HEX: FFD100
RAL: 1018Sammenligne farger
Det er vanskelig å sammenligne farger. Mellom trykk, dataskjerm og det du ser på et lerret (eks. PowerPoint), kan det være store utslag. Trykkfarger bør sjekkes mot en såkalt fargevifte eller mot en tidligere godkjent trykkprøve. Send gjerne med en prøve av en tidligere trykksak når ny trykksak bestilles for å få mest mulig stabile farger. På skjerm og ved presentasjoner på lerret kan det også bli til dels store fargeutslag, f.eks. mellom ulike fremvisere. Forsøk å sjekke fargeinnstilling i forkant av en presentasjon og sørg for å ha gode nok kontraster i visningene.

NorDan