Dugg på utsiden av glass

Et kvalitetstegn

På dager med kalde og klare netter med høy luftfuktighet kan det oppstå kondens på utsiden av glasset på vinduer og dører. Gode vinduer og dører med lav u-verdi slipper gjennom mindre varme. Da blir glasset varmere på innsiden og kaldere på utsiden. Det blir da mindre kaldras og mindre kondens på den innvendige siden. På utsiden av vinduene vil det oftere bli kondens. Dette skjer særlig på høsten eller tidlig vinter.

I motsetning til innvendig kondens på rutene, representerer utvendig kondens gode varmeisolasjonsegenskaper, lavere fyringsutgifter og bedre inneklima. Mens innvendig kondens på dårlig isolerte glass kan bidra til råteskader i karm og ramme, vil utvendig kondens ikke skade vinduer eller dører.

Utvendig kondens har medført at kunder, som mener de har gjort et fornuftig valg ved å investere i godt isolerte vinduer, har blitt både overrasket og misfornøyd når morgenkaffen skal inntas ved et ugjennomsiktig kjøkkenvindu. Sammenhengen mellom dårlig sikt og godt og varmt ved vinduet er heller ikke alltid åpenbar. Informasjon om fenomenet utvendig kondens, og årsaken til dette, er derfor svært viktig.

Man bør heller ikke glemme at de samme vinduene som av og til har utvendig dogg om høsten og vinteren, gjerne forårsaker for mye solinnstråling og overtemperaturer på sommeren, med mindre effektiv solskjerming tas i bruk. Utsikten er neppe særlig mye bedre gjennom gardiner og persienner! Hvis aksepten for sikthemmende solskjerming er høy, burde heller ikke morgendugg på vinduene noen døgn i løpet av året være noe problem.

Utvendig dugg på glass er ikke bedre eller verre hos de forskjellige produsentene av vinduer og dører. Myndighetene stiller krav til god isolasjonsevne på vinduer og dører til fordel for både klima og sluttbruker.

Hvorfor er det dugg på utsiden av glasset?

Dugg på utsiden av glasset kan forekomme. Vanlige årsaker er:

Den relative fuktigheten på stedet. Jo høyere fuktighet, dess større risiko for
kondens/dugg.

Rutens U-verdi eller isoleringsevne. Jo bedre ruten isolerer desto mindre varme tilføres den
ytre ruten. Den får da kaldere overflate og risikoen for dugg på utsiden øker.

Temperaturen i rommen innenfor.

Avskjerming, dvs at varmen fra ruten ikke kan stråle fritt mot himmelrommet.

NorDan