Dugg på utsiden av glass

Et kvalitetstegn

På dager med kalde og klare netter med høy luftfuktighet kan det oppstå kondens på utsiden av glasset på vinduer og dører. Godt isolerte vinduer og dører med lav u-verdi slipper gjennom mindre varme. Da blir glasset varmere på innsiden og kaldere på utsiden. Det blir da mindre kaldras og mindre kondens på den innvendige siden. På utsiden av vinduene vil det oftere bli kondens. Dette skjer særlig på høsten eller tidlig vinter.

I motsetning til innvendig kondens på rutene, representerer utvendig kondens gode varmeisolasjonsegenskaper, lavere fyringsutgifter og bedre inneklima. Mens innvendig kondens på dårlig isolerte glass kan bidra til råteskader i karm og ramme, vil utvendig kondens ikke skade vinduer eller dører.

Fordelene med isolerruter er store. De nye byggeforskriftene stiller krav til vinduer med god U-verdi i nye bygg. Fyrer vi mindre betyr det mindre utslipp, mindre forurensning og reduserte fyringskostnader. Men kanskje like viktig er det at vi får et godt innemiljø. Kaldstråling og kaldras (trekk) elimineres, og vi får det langt mer komfortabelt.

Hvorfor er det dugg på utsiden av glasset?

Dugg på utsiden av glasset kan forekomme. Vanlige årsaker er:

Den relative fuktigheten på stedet. Jo høyere fuktighet, jo større risiko for
kondens/dugg.

Rutens U-verdi eller isoleringsevne. Jo bedre ruten isolerer desto mindre varme tilføres den
ytre ruten. Den får da kaldere overflate og risikoen for dugg på utsiden øker.

Temperaturen i rommen innenfor.

Avskjerming, dvs at varmen fra ruten ikke kan stråle fritt mot himmelrommet.

Antidugg glass

Den beste løsningen for å unngå dugg på utsiden av glasset er å investere i antidugg glass når man kjøper nye vinduer. Med et kondensreduserende belegg på det ytterste glasset i vinduet reduserer antidugg glass danning av dugg på utsiden betraktelig.

Belegget hjelper glassoverflaten med å holde temperaturen høyere enn duggpunktstemperaturen, slik at det ikke dannes kondens. Med antidugg glass kan du derfor nyte klar utsikt fra dine vinduer året rundt.

Slik kan du unngå utvendig dugg

Selv om investering i antidugg glass er den beste måten å unngå utvendig kondens på, finnes det andre løsninger for å holde uønsket dugg i sjakk.

Har du Screens eller annet utvendig solskjerming, kan du prøve å senke det ned på kvelden, og når du da kjører det opp på morgenen vil det ikke oppstå utvendig kondens på glasset.

OBS! Antidugg glass må håndteres med forsiktighet. Glasset må ikke skrapes og skal tildekkes ved utføring av arbeid som kan føre til skade på belegg. (feks v/maling, sliping, ol).

NorDan