Beste stand Bygg Reis Deg

Vant prisen for beste stand

Prisen for beste stand deles ut til den standen som har det beste helhetsinntrykket vurdert ut ifra design, kommunikasjon av budskap, presentasjon og eksponering av produkter og tjenester. Juryen har også vurdert standenes stoppeffekt, funksjonalitet og fremtredenen til de som bemanner standen.

I juryens begrunnelse heter det

«Årets vinner har utformet en stand hvor gangbaner er tilpasset flyten i hallen. Produktene og merkevaren kommer tydelig frem. Bemanningen er på topp og hele organisasjonen er til stede. Samtlige ansatte presenterer merkevaren på en imøtekommende og positiv måte. For å skape ekstra stoppeffekt har de tatt i bruk aktiviteter med utgangspunkt i sine sponsorater. Standen er godt synlig og fremstår som lett tilgjengelig, har stor kapasitet og innbyr til dialog med utgangspunkt i produktene.»

Juryen har bestått av Jøns Sjøgren i Byggevareindustriens Forening og Julie Kjær i JCP.
NorDan