Energi

Den mest miljøvennlige energien er den man ikke bruker

Energi er et viktig tema i dag. Høye strømpriser, mangel på energi og konflikter i verden gjør at vi må være mer bevisste på vårt energiforbruk. 

Stadig flere av oss vurderer alternative tiltak for å redusere bruken av energi i våre hjem. Tiltakene er mange, og vi må huske på at den mest miljøvennlige energien er den vi ikke bruker. Derfor kan det være smart å forstå hva man bruker mest strøm på. 

I de fleste norske hjem er det oppvarming som står for mesteparten av strømforbruket. Faktisk, blir mellom 60 og 80 prosent av strømmen brukt til oppvarming. Men hva er det som gjør at så mye av energien går til oppvarming? Jo, dårlig isolering og spesielt gamle, dårlig isolerte vinduer og dører kan være de største strømslukere i ditt hjem. Godt isolerte vinduer og dører vil ikke bare bedre din bokomfort, men også redusere ditt energiforbruk og strømutgifter. 

ntech_one_vindu_åpent_innvendig_topp

Riktige vinduer gir lavere energiforbruk 

Vinduer spiller en stor rolle når det kommer til energiforbruket i et hjem. Gamle, dårlig isolerte vinduer kan stå for opptil 40 prosent av det totale varmetapet i boligen din. For å forstå hva som gjør at et vindu har god isolasjonsevne og kan regnes som energibesparende, må man være klar over produktets oppbygging. Aspekter som u-verdi og glassoppbygging er mest betydningsfulle når det kommer til vinduets isolasjonsevne.

Energieffektiviteten i et vindu kalles U-verdi, som beskriver hvor mye varmeenergi som lekker gjennom produktet. Jo lavere U-verdi, jo bedre er isoleringsevnen til et vindu. I henhold til byggeforskriftene på 80-tallet, hadde vinduene krav på U-verdi på 2,4. Sammenliknet med dagens krav på 0,8, er forskjellen på varmeisoleringen betydelig større fra vinduer laget på 80-tallet. Ved å skifte ut dine gamle vinduer får du betraktelig bedre varmeisolasjon i huset og dermed bruker du betydelig mindre energi på oppvarming.

I NorDan fokuserer vi på å lage så tette vinduer som mulig. Det sikrer lavest mulig energitap og vinduene tåler store påkjenninger fra vind.

3-lags glass for bedre isolasjon

Et av de viktigste komponentene i et vindu som avgjør vinduets isoleringsevne er glass. Riktig glass vil kunne bidra til å optimalisere inneklima og redusere energiforbruk og strømkostnader.

NorDan anbefaler alltid vinduer med 3-lags glass, uavhengig om det er nybygg eller rehabilitering.  3-lags glass gir lavere u-verdi, noe som betyr at isoleringsevnen til dine vinduer er enda bedre. Det hjelper deg med å opprettholde jevn temperatur året rundt og du slipper kaldras. Dermed får du et bedre innemiljø og oppnår en høyere bokomfort i boligen din.

Dører er like viktig

Akkurat som vinduer, er også dører et viktig aspekt når det kommer til isolasjonsevnen i en bolig. Har du godt isolerte vinduer, men dørene er fortsatt gamle og dårlig isolerte?  Da vil varmetapet i boligen fortsatt være stor. Ytterdører, balkongdører og skyvedører bør også ha god isoleringsevne for at du skal kunne oppnå optimal energiytelse.

En ytterdør fra NorDan har som standard bra U-verdi og er laget for å tåle et værhardt nordisk klima. De mange egenskapene slik som rustfrie hengsler, vakuumimpregnert trevirke og tettelist av silikon utgjør en robust og godt isolerende ytterdør.

Lang levetid er miljøvennlig

Vinduer og dører har mye å si når det kommer til energiforbruk i et hjem. Riktige, godt isolerte vinduer og dører vil ikke bare bedre bokomforten, men også minimere energiforbruket. Det gir fordeler både for miljøet og lommeboka – klimagassutslipp og energiforbruket reduseres, og man bruker mindre penger på strøm. 

Vinduer og dører fra NorDan har en forventet levetid på opptil 60 år, når man velger aluminiumsbekledde produkter. I tillegg gir vi deg opptil 30 års garanti mot sopp og råte. God isoleringsevne og lang levetid vil sikre langvarig energieffektivitet i din bolig.

NorDan