Så mye kan du spare ved å bytte ut dine gamle vinduer

Strømsituasjonen i Norge gjør at mange av oss er mer bevisste på vårt strømforbruk og ser gjerne etter alternative tiltak for å redusere det. Et av de mest lønnsomme tiltakene, på lang sikt kan være å investere i nye, mer energiriktige vinduer.

Opplever du ofte at hjemmet ditt ikke vil holde på varmen uansett hvor mye energi du bruker på å varme det opp? Eller kjenner du kald trekk ved vinduene? Dette kan være tegn på at det er på tide å bytte ut dine gamle vinduer.

I følge Enova kan gamle vinduer stå for opp mot 40% av varmetapet i boligen din. Med tanke på dagens strømpriser kan det utgjøre store summer på strømregningen.

NorDan energi varmetap

Lavere u-verdi – bedre isolasjonsevne

Energieffektiviteten i et vindu kalles U-verdi. Denne beskriver hvor mye varmeenergi som lekker gjennom produktet. Jo lavere u-verdi, jo bedre er varmeisoleringsevnen til et vindu.

I henhold til byggeforskriftene på 80-tallet, hadde vinduene krav på u-verdi på 2,4. Sammenliknet med dagens krav på 0,8, er forskjellen på varmeisoleringen betydelig større fra vinduer laget på 80-tallet.

Ved å skifte ut dine gamle vinduer får du betraktelig bedre varmeisolasjon i huset og dermed bruker du betydelig mindre energi på oppvarming.

3-lags glass for redusert strømforbruk

I fjor ble det solgt en million nye vinduer i Norge, hvorav 600 000 ble utstyrt med kun 2-lags glass. Våre beregninger tilsier at hvis disse vinduene ble levert med 3-lags glass, ville det innebære en årlig reduksjon i strømforbruk tilsvarende 2,7 millioner kWh. Med en forventet levetid på opptil 60 år begynner det virkelig å monne.

3-lags glass gir lavere u-verdi til dine vinduer, noe som gir enda bedre isoleringsevne og reduserer strømforbruket. I tillegg slipper du kaldras, samt at du får bedre innemiljø og oppnår en høyere bokomfort i boligen din.

Hvor mye kan du spare?

Riktige vinduer bedrer ikke bare inneklima, men er også en effektiv måte å redusere strømforbruket på lang sikt.

Det er flere faktorer som spiller inn når man skal beregne hvor mye man kan spare på å bytte ut gamle vinduer. U-verdien på dine gamle og nye vinduer, det totale vindusarealet i huset, samt strømprisene er viktige å ta med i dette regnestykket. For å gjøre det lettere for deg å regne det ut, har vi utviklet NorDan Klimakalkulator- et verktøy som hjelper deg med å se hvor mye riktig valg av nye vinduer og har å si for energiforbruket og klima.


La oss se på et eksempel:

Si at du bor i et gjennomsnittlig norsk hus i Rogaland med et vindusareal på 25 m2 og har vinduer fra 80-tallet med en u-verdi på 2,4. Gjennomsnittsprisen på strøm i Norge i 3. kvartal 2023 var 114 ører per Kwh. La oss si at du vil bytte til nye vinduer med 0,8 i u-verdi. Ved å bytte ut dine gamle vinduer vil du på et år spare 3 005 Kwh som tilsvarer kr 3 426. I løpet av 10 år vil denne summen ha vokst til kr 34 260, hvis man antar at strømprisen forblir uforandret.

En langvarig investering

Når du skal investere i nye vinduer og dører, må du kunne føle deg trygg på at det blir lenge til neste gang. Vinduer fra NorDan har en forventet levetid på opptil 60 år, men husk at vinduets levetid og isolasjonsevne avhenger av hele oppbyggingen av vinduet.

Velger du Svanemerket vindu med 3-lags glass og aluminiumsbekledning på utsiden, får du et produkt som har god isolasjonsevne og varer lenge.

Ved riktig valg av vinduer kan du være sikker på at det blir en langvarig investering og at du sparer penger på lang sikt.

NorDan