Dette er løsningen for et energieffektivt hjem

Det finnes flere måter å forbedre energieffektiviteten i et hjem på, og to av de viktigste tiltakene man kan gjøre er å redusere energiforbruk og å styre energiforbruket på en smart måte. Oppvarming utgjør i Norge en stor del av energiforbruk i bygg. Faktisk, går omtrent 78% av energibruken i norske husholdninger til oppvarming av bygg og varmtvann.

Nye vinduer gir lavere energiforbruk

Men hva er det som gjør at så mye av energien går til oppvarming? Jo, dårlig isolering og spesielt gamle, dårlig isolerte vinduer og dører kan være de største strømslukere i et hjem.

Godt isolerte vinduer og dører vil redusere ditt energiforbruk betraktelig, samtidig som du får bedre bokomfort hjemme.

Ved å bruke NorDan Energikalkulator kan du regne ut hvor mye du kan spare i energi og strømutgifter ved å oppgradere dine vinduer og dører.

Smart energistyring

I tillegg til å bytte ut gamle vinduer, kan det også være lurt å tenke på hvordan man kan optimalisere energiforbruket i et hjem. En effektiv måte å oppnå dette på er å investere i smart energistyringsteknologi.

I følge Enova kan en husstand med smart energistyring spare inntil 20% av sine totale energikostnader.

Med vår løsning, NConnect, kan du styre energiforbruket i hjemmet ditt på en mer effektiv måte.

NConnect – effektiv energistyring

Ved hjelp av NConnect kan du for eksempel programmere varmesystemet ditt til å slå seg på eller av på visse tider. Med sensorer i vinduer og dører kan oppvarmingen deaktiveres når du åpner for utlufting.

I tillegg kan du lage scenarioer for å senke innetemperaturen og slå av lys og elektroniske apparater om natten eller når du er borte.

Med automatisering av screens kan solskjermingen styres automatisk etter behov, noe som kan bidra til redusert bruk av aircondition på solrike dager. Alt dette vil sikre optimalt energiforbruk i ditt hjem.

Kun 2990,- Inkl. installasjon, sensorer og styringsenhet

Installasjon av NConnect koster fast kr. 2990,- pr. boenhet, inkludert montering og programmering fra installatør. Dette inkluderer også sensorer i NorDan vinduene, IDLock, samt 1 stk. gateway.

Dersom du har screens, og ønsker å styre disse også, koster installasjonen fast kr. 4490.- (2990.- + 1500.-) pr. boenhet uavhengig av antall screens. Med screensstyringen følger med en Tahoma Switch fra Somfy.


Med NConnect kan du styre følgende produkter fra NorDan:
• NorDan Smartdør (Ytterdører med IDlock)
• NorDan terrassedører
• NorDan NTech & GreenTech vinduer
• NorDan Screens med IO motor og Tahoma switch

Gjør boligen din energieffektiv med NorDan

Investerer du i nye vinduer og dører fra NorDan, vil du ikke bare redusere energiforbruk, men også klargjøre din bolig for smart energistyring.

NorDan