NorDan på Moi produserer vinduer med strøm fra eget kraftverk

Ved NorDan sin fabrikk på Moi, som er Norges største vindusfabrikk, styrkes den grønne profilen ytterligere med kortreist vannkraft rett til fabrikken.

Det skjer gjennom overtagelse av Fossekallen Kraftverks produksjonsutstyr, bygninger og fallrettigheter. Kraftverket har en årlig gjennomsnittlig produksjonskapasitet på 1,1 GWh, og vil kobles direkte til vindusfabrikken som ligger kun et steinkast unna.

Adm. dir. i NorDan AS, Trond Magnar Unhammer:

– Vi jobber kontinuerlig med å gjøre NorDan enda mer bærekraftig, og da er det en stor fordel å kunne utnytte de lokale kraftressursene rett inn i produksjonen. Sammen med solcellene på fabrikktaket vil kraften fra elven kunne dekke ca. 25 % av fabrikkens kraftproduksjon. I tillegg gir kombinasjonen sol og vann muligheter for å balansere energiproduksjonen, slik at fabrikken har en stabil tilgang på egenprodusert kraft uansett om det regner eller er blå himmel, sier Unhammer.

Konsernsjef i NorDan Gruppen og styreleder i NorDan AS, Dag Kroslid:

– I NorDan Gruppen har vi en tydelig bærekraftstrategi, hvor vi både skal tilby de meste energieffektive vinduene i våre 6 hovedmarkeder og produsere vinduer og dører med lavest mulig klimafotavtrykk ved våre 12 fabrikker. Vi arbeider aktivt med denne strategien på tvers av hele NorDan konsernet. Investeringen i elektrisitet med eget vannkraftverk ved vår flotte fabrikk på Moi, er et meget godt eksempel på vårt arbeid med bærekraft. Det pågår et stort moderniseringsprogram ved vår fabrikk på Moi, hvor vi investerer 200 millioner kroner i modernisering i perioden 2023-2025. Investeringen i vannkraftverket inngår i denne moderniseringen. Moderniseringen er også en del av vår plan for å markere NorDan 100-års jubileum i 2026. Når vi tar imot besøkene på Moi så viser vi stolt frem NorDan museet, den store vindusfabrikken, produkttestingslaboratoriet, administrasjonsbygget og nå også solceller og kraftverk. NorDan har en viktig og framgangsrik historie på Moi, som vi er stole over å vise frem.

Fabrikksjef Torfinn Knutsen:

– Fabrikken på Moi står midt i et historisk stort oppgraderingsprogram, hvor vi tenker helt nytt for å skape Norges beste vindusfabrikk. Da er energiforbruk også en viktig del av bildet, og her får vi stabil vannkraft levert direkte til fabrikken. Kraftverket er selvfølgelig også koblet til strømnettet, slik at overskuddsenergien også utnyttes.

NorDan