Å VÅGE Å VÆRE EN PIONER

VÅG Å UTFORSKE. VÅG Å UTVIKLE. VÅG Å GJENNOMFØRE.

Nå lanserer NorDan verdens første vindu i biokompositt, produsert i en 3D-skriver

EN NY EPOKE FOR PIONERER

De første stegene er de vanskeligste, spesielt når man beveger seg i områder ingen andre har gått tidigere. Å våge å tenke nytt. Å våge å utfordre eksisterende måter å gjøre ting på. Alle kan komme opp med gode ideer, men en ekte pioner er en som setter ideene ut i livet og som gjennomfører. NorDan har vært stolte pionerer siden etableringen i 1926. Gjennom snart hundre år har vi satt vårt preg på den europeiske vinduindustrien med stolte innovasjoner som Sikkerhetsvinduet, skjult innfesting av glasslister og tusenvis av andere små og store nyheter som har endret oppfatningen av hva et vindu kan være.EXTREME EGENSKAPER

Tradisjonell produksjon av vinduer handler om å begynne med et stort emne, for deretter å kappe, frese og fjerne fra utsiden og inn til man står igjen med det som utgør det ferdige produktet. Med additiv produksjon begynner man i andre enden: En 3D-skriver smelter lag på lag sammen kun det materialet man trenger for å kunne få en robust konstruksjon. Slik unngår man svinn, avkapp og unødvendig materialbruk. Vinduer av biokompositt-materiale produsert i 3D-skriver har mange egenskaper som tilsvarer eller overgår sine slektinger i tre og aluminium. I 3D-skriveren smeltes små pellets av biokompositt sammen for å danne vindukonstruksjonen. Resultatet er en svæert robust og solid ramme, med unik motstandsdyktighet mot vind og vær selv i utsatte miljøer.

SIRKULÆRT OG MILJØVENNLIG

Materialet biokompositt som benyttes er satt sammen for å tåle ekstrem påkjenning fra vær og klima, men det er også fullt ut resirkulerbart når vinduer har nådd sin endelige levetid. Lang levetid og et langt liv også etter at vinduet en gang skiftes ut sikrer er lavt fotavtrykk, og sammen med den miljøvennlige, additive produksjonen er dette et godt valg for miljøet. Runde vinduer i biokompositt er hele 50 % raskere å produsere enn rene trevinduer, men vel så viktig er muligheten for å kunne prosjektere med en digital modell av vinduet. I samarbeid med BIMobject finner du NorDans runde biokompositt-vindu tilgjengelig som BIM-objekt, slik at det kan bli en del av bygningens digitale tvilling.
NorDan