Kundeservice
Reklamasjon

E-post: kss@nordan.no

Telefon: +47 514 04 000

 • Svein Kjetil Stenberg
  Sjef Kundeservice

 • Ellen Haukland
  Administrasjon / Kundeservicesenter

 • Rebecca Surdal
  Kontormedarbeider – Kundeservicesenter Moi. I permisjon frem til september 2023

 • Janne Løyning
  Kontormedarbeider – Kundeservicesenter Moi

 • Jahn Eivind Bu
  Delelager – Kontortid: 07:00-15:15

  deler.beslag@nordan.no
  Telefon: +47 905 419 47
 • Per Jone Surdal
  Servicemann, Kundeservicesenter Moi

 • Leif Helge Frøyland
  Servicekoordinator/Servicemann Stavanger

 • Stig Haver
  Servicekoordinator/Servicemann Regionansvarlig- Jæren og Nord-Norge

 • Øystein Kristiansen
  Servicekoordinator/ Servicemann Kristiansand

 • Kristian Andersen
  Servicekoordinator/ Servicemann Porsgrunn

 • Kjell Ivar Folstadli
  Servicemann, Trondheim

 • Roar Knudsen
  Servicemann, Trondheim

 • Ole Johnny Hansen
  Servicekoordinator/Servicemann Bergen

 • Kjell Roger Maliberg
  Servicekoordinator Oslo

 • Jan Johannessen
  Servicemann Østlandet